முகப்பு திருமண பொருத்தம்

Category: திருமண பொருத்தம்

தொடர்புடைய பிரிவு

வசிய பொருத்தம் என்றால் என்ன? வசிய பொருத்தம் எதற்காக பார்க்கப்படுகிறது? வசிய பொருத்தம் இல்லாவிட்டால் திருமணம் முடிக்கலாமா? வசிய பொருத்தம் என்றால் என்ன? வசிய பொருத்தம் என்றால், ஆணும் பெண்ணும் ஒருவரை ஒருவர் பார்ப்பதாலேயே கவரப்பட்டு...
ராசி அதிபதி பொருத்தம் - இராசி உரிமையாளர் பொருத்தம் 27 விண்மீன்களும் 12 ராசிக்களில் அடங்குகின்றன. இந்த 12 ராசிக்களுக்கும் தனி தனியாக உரிமையாளர் இருக்கிறார். உரிமையாளர் என்ற தமிழ் சொல் வட மொழியில் அதிபதி...
ராசி பொருத்தம் என்றால் என்ன? ராசி பொருத்தம் இருப்பதால் என்ன பயன்? இராசி பொருத்தம் இல்லாவிட்டால் என்ன செய்வது? ராசி பொருத்தம் இருப்பதால் என்ன பயன்? ராசி பொருத்தம் என்பது ஆண் குழந்தை பிறக்குமா பிறக்காதா...
யோனி பொருத்தம் என்றால் என்ன? யோனி என்ற வடமொழி சொல்லிற்கு தமிழில் 'ஆவுடை' என்று பொருள். ஆவுடை என்றால், பெண் பிறப்புறுப்பு என்பதாகும். இந்த ஆவுடை பொருத்தம் அல்லது யோனி பொருத்தம் என்பது எதற்கு என்றால்,...

அண்மைய இடுகைகள்

மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்

பங்சாங்கத்தில் உள்ள ஐந்து திறன்களில் யோகமும் ஒன்று. மரண யோகம் - சில கிழமைகளுடன் சில விண்மீன்கள் சேரும்போது, அது ஒவ்வாத நாளாகி விடும். எந்தக் கிழமைகளும் எந்த விண்மீன் அப்படிச் சேரும்போது, அந்த ஆகாத...

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன? தமிழகத்தில் செவ்வாய் கோளிற்கு ஜாதகம் மற்றும் ஜோதிடத்தில் பெருமளவில் கவணம் கொடுப்பர். கவணம் பெற்ற செவ்வாயை கண்டால் தமிழக ஜோதிடர்கள் சற்று அய்யத்துடனேயே அதை கையாள்வர். சொல்லப்போனால், செவ்வாய் கிழமையை வெருவாய்...

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்

சுனபா யோகம், அனபா யோகம் வியாழன், சாதகரின் சாதகத்தில் நிலவின் நிலையில் இருந்து எண்ணினால், வியாழன் 2 ஆம் இடத்தில் இருந்தால் இது சுனபா யோகம். வியாழன், சாதகரின் சாதகத்தில் நிலவின் நிலையில் இருந்து எண்ணினால்,...

குரு சந்திர யோகம்

குரு சந்திர யோகம் வியாழனும் நிலவும் சிறப்பான அமைப்பில் இருந்தால் அது தான் இந்த குரு சந்திர யோகம். இத்தகைய யோகம் நம் சாதகத்தில் இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து கொள்வது மிக எளிது. உங்கள் ஜாதகத்தில் நிலவு...

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?

கஜகேசரி யோகம் கஜம் என்றால் யானை. கேசரி என்றால் அரிமா (சிங்கம்). கஜகேசரி யோகம் என்றால், யானை மற்றும் அரிமாவின் வலிமை பெற்ற ஒரு நிலை என பொருள். கஜகேசரி யோகம் கிடைத்தால் என்ன பயன்? ஒருவருக்கு குறிப்பிட்ட...