முகப்பு திருமண பொருத்தம்

Category: திருமண பொருத்தம்

தொடர்புடைய பிரிவு

பொருத்தம் பார்க்காமல் திருமணம் செய்யலாமா பொருத்தம் பார்க்காமல் திருமணம் செய்யலாமா என்று கேட்டால், மனப் பொருத்தம் முழுமையாக இருந்தால் செய்யலாம்!!! திருமண பொருத்தம் பார்ப்பது, தவறுகளை முடிந்தவரை தவிர்பதற்காக. 10 பொருத்தமும் முறையாக பொருந்தி அப்பொழுத்தும் தம்பதியர்...
எத்தனை பொருத்தம் இருந்தால் திருமணம் செய்யலாம் என்ற கேள்வி, திருமண பொருத்தம் பார்க்கும் ஒவ்வொருவரும் கேட்பதாக உள்ளது. எத்தனை பொருத்தம் இருந்தால் திருமணம் செய்யலாம்? திருமணம் பொருத்தம் பார்க்கும் பொழுது, தினம் பொருத்தம், கணம் பொருத்தம், ...
வேதை பொருத்தம் - வேதனை பொருத்தம் - துன்ப நிலை பொருத்தம் - பாதிப்பு பொருத்தம் வேதை பொருத்தம் பார்ப்பது மிக எளிது. பாதிப்பு தன்மைகளை ஒன்றுக்கு ஒன்று ஏற்படுத்தும் விண்மீன்களின் பட்டியல் இதோ: அஸ்வினி -...
ரச்சுப் பொருத்தம் - ரஜ்ஜு பொருத்தம் - தாலி சரடு பொருத்தம் தினப் பொருத்தம் போல இதுவும் ஒரு அடிப்படை தேவையான பொருத்தம். தினப் பொருத்தமானது நாளது வாழ்வில் ஆணும் பெண்ணும் எப்படி ஒற்றுமையுடன் வாழ்வார்கள்...

அண்மைய இடுகைகள்

மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்

பங்சாங்கத்தில் உள்ள ஐந்து திறன்களில் யோகமும் ஒன்று. மரண யோகம் - சில கிழமைகளுடன் சில விண்மீன்கள் சேரும்போது, அது ஒவ்வாத நாளாகி விடும். எந்தக் கிழமைகளும் எந்த விண்மீன் அப்படிச் சேரும்போது, அந்த ஆகாத...

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன? தமிழகத்தில் செவ்வாய் கோளிற்கு ஜாதகம் மற்றும் ஜோதிடத்தில் பெருமளவில் கவணம் கொடுப்பர். கவணம் பெற்ற செவ்வாயை கண்டால் தமிழக ஜோதிடர்கள் சற்று அய்யத்துடனேயே அதை கையாள்வர். சொல்லப்போனால், செவ்வாய் கிழமையை வெருவாய்...

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்

சுனபா யோகம், அனபா யோகம் வியாழன், சாதகரின் சாதகத்தில் நிலவின் நிலையில் இருந்து எண்ணினால், வியாழன் 2 ஆம் இடத்தில் இருந்தால் இது சுனபா யோகம். வியாழன், சாதகரின் சாதகத்தில் நிலவின் நிலையில் இருந்து எண்ணினால்,...

குரு சந்திர யோகம்

குரு சந்திர யோகம் வியாழனும் நிலவும் சிறப்பான அமைப்பில் இருந்தால் அது தான் இந்த குரு சந்திர யோகம். இத்தகைய யோகம் நம் சாதகத்தில் இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து கொள்வது மிக எளிது. உங்கள் ஜாதகத்தில் நிலவு...

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?

கஜகேசரி யோகம் கஜம் என்றால் யானை. கேசரி என்றால் அரிமா (சிங்கம்). கஜகேசரி யோகம் என்றால், யானை மற்றும் அரிமாவின் வலிமை பெற்ற ஒரு நிலை என பொருள். கஜகேசரி யோகம் கிடைத்தால் என்ன பயன்? ஒருவருக்கு குறிப்பிட்ட...