முகப்பு ஜாதகம்

Category: ஜாதகம்

தொடர்புடைய பிரிவு

அலியாக சிலர் பிறப்பது எதனால்? உயிர் இனங்கள் அனைத்தும் ஆண் அல்லது பெண் குறிகளுடன் பிறக்கையில் சிலர் மட்டும் இரண்டும் கலந்து பிறக்கிறார்கள். ஏன் சிலர் மட்டும் இப்படி அலியாக பிறக்கிறார்கள். இதற்கு சோதிடம், லக்கினத்தில் அமையும்...
ஷஷ்டாஷ்டக தோஷம் என்றால் என்ன? ஷஷ்டாஷ்டக தோஷம் கண்டறிவது எவ்வாறு? ஷஷ்டாஷ்டக தோஷம் பாதிப்பு என்ன? ஷஷ்டாஷ்டக தோஷம் என்றால் என்ன? வட மொழி சொல்லான ஷஷ்டாஷ்க என்பதற்கு ஒற்றுமை இன்மை என்று தமிழில் பொருள்படும். ஷஷ்டாஷ்க...
புனர்பூ தோஷம் என்றால் என்ன? புனர்பூ தோஷம் பார்ப்பது எப்படி? புனர்பூ தோஷம் எதற்காக பார்க்கப்படுகிறது? புனர்பூ தோஷம் என்றால் என்ன? புனர்பூ தோஷம் என்பது நிலவுக்கும், காரிக்கும் (சனி) ஜாதகத்தில் உள்ள தேவையற்ற வகையிலான...
கால சர்ப்ப தோஷம் என்பதும் சர்ப்ப தோஷம் என்றாலும் ஒன்றே. பாம்பை அடித்து கொன்றால் அது உயிர் விடும் போது கொல்பவரை பார்த்து பழிப்பதால் ஏற்படும் தோஷம் தான் இந்த சர்ப்ப தோஷம் எனப்படும்...

அண்மைய இடுகைகள்

மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்

பங்சாங்கத்தில் உள்ள ஐந்து திறன்களில் யோகமும் ஒன்று. மரண யோகம் - சில கிழமைகளுடன் சில விண்மீன்கள் சேரும்போது, அது ஒவ்வாத நாளாகி விடும். எந்தக் கிழமைகளும் எந்த விண்மீன் அப்படிச் சேரும்போது, அந்த ஆகாத...

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன? தமிழகத்தில் செவ்வாய் கோளிற்கு ஜாதகம் மற்றும் ஜோதிடத்தில் பெருமளவில் கவணம் கொடுப்பர். கவணம் பெற்ற செவ்வாயை கண்டால் தமிழக ஜோதிடர்கள் சற்று அய்யத்துடனேயே அதை கையாள்வர். சொல்லப்போனால், செவ்வாய் கிழமையை வெருவாய்...

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்

சுனபா யோகம், அனபா யோகம் வியாழன், சாதகரின் சாதகத்தில் நிலவின் நிலையில் இருந்து எண்ணினால், வியாழன் 2 ஆம் இடத்தில் இருந்தால் இது சுனபா யோகம். வியாழன், சாதகரின் சாதகத்தில் நிலவின் நிலையில் இருந்து எண்ணினால்,...

குரு சந்திர யோகம்

குரு சந்திர யோகம் வியாழனும் நிலவும் சிறப்பான அமைப்பில் இருந்தால் அது தான் இந்த குரு சந்திர யோகம். இத்தகைய யோகம் நம் சாதகத்தில் இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து கொள்வது மிக எளிது. உங்கள் ஜாதகத்தில் நிலவு...

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?

கஜகேசரி யோகம் கஜம் என்றால் யானை. கேசரி என்றால் அரிமா (சிங்கம்). கஜகேசரி யோகம் என்றால், யானை மற்றும் அரிமாவின் வலிமை பெற்ற ஒரு நிலை என பொருள். கஜகேசரி யோகம் கிடைத்தால் என்ன பயன்? ஒருவருக்கு குறிப்பிட்ட...