முகப்பு திருமண பொருத்தம் மகேந்திரப் பொருத்தம் என்றால் என்ன?

மகேந்திரப் பொருத்தம் என்றால் என்ன?

ஆசிரியர்

நாள்

பிரிவு

மகேந்திரப் பொருத்தம் என்றால் என்ன?

திருமண வாழ்க்கையின் அடுத்தகட்டமான குழந்தை பேறு குறித்து கணிக்கப்படுவதுதான் மகேந்திரப் பொருத்தம் என அழைக்கப்படுகிறது.

மகேந்திரப் பொருத்தம் இருந்தால் மணமக்களின் தாம்பத்திய வாழ்வுக்கு உறுதி அளிக்கப்படுகிறது. அதாவது பிள்ளை பேறு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டதாக இருக்கும்.

பெண்ணின் விண்மீனில் துவங்கி ஆண்ணின் விண்மீன் வரை எண்ணி வந்தால் அதன் தொகை 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 ஆவதாக வந்தால் மகேந்திர பொருத்தம் உண்டு.

மற்ற எண்களில் முடிபவை பொருத்தமில்லை என கொள்ளவும்.

தினப் பொருத்தம், யோனி பொருத்தம் எந்தளவிற்கு அடிப்படை பொருத்தங்களாக பார்க்கப்படுகிறதோ அந்தளவிற்கு இந்த பொருத்தமும் தேவையான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.

இந்த மகேந்திர பொருத்தம் கட்டாயம் தேவை என்றாலும் இராசிப் பொருத்தம் இருந்து இந்த பொருத்தம் இல்லாவிட்டாலும் திருமணம் முடிக்கலாம்.

அதாவது இராசி பொருத்தம் அல்லது மகேந்திர பொருத்தம், இவற்றில் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும்.

மகேந்திர பொருத்தத்தில் சிறப்பான பொருத்தமாக கருதப்படுவது பெண்ணின் விண்மீனில் துவங்கி ஆண்ணின் விண்மீன் வரை எண்ணி வந்தால் அதன் தொகை 4, 13, 22 ஆவதாக வருவதாகும்.

அண்மைய இடுகைகள்

மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்

பங்சாங்கத்தில் உள்ள ஐந்து திறன்களில் யோகமும் ஒன்று. மரண யோகம் - சில கிழமைகளுடன் சில விண்மீன்கள் சேரும்போது, அது ஒவ்வாத நாளாகி விடும். எந்தக் கிழமைகளும் எந்த விண்மீன் அப்படிச் சேரும்போது, அந்த ஆகாத...

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன? தமிழகத்தில் செவ்வாய் கோளிற்கு ஜாதகம் மற்றும் ஜோதிடத்தில் பெருமளவில் கவணம் கொடுப்பர். கவணம் பெற்ற செவ்வாயை கண்டால் தமிழக ஜோதிடர்கள் சற்று அய்யத்துடனேயே அதை கையாள்வர். சொல்லப்போனால், செவ்வாய் கிழமையை வெருவாய்...

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்

சுனபா யோகம், அனபா யோகம் வியாழன், சாதகரின் சாதகத்தில் நிலவின் நிலையில் இருந்து எண்ணினால், வியாழன் 2 ஆம் இடத்தில் இருந்தால் இது சுனபா யோகம். வியாழன், சாதகரின் சாதகத்தில் நிலவின் நிலையில் இருந்து எண்ணினால்,...

குரு சந்திர யோகம்

குரு சந்திர யோகம் வியாழனும் நிலவும் சிறப்பான அமைப்பில் இருந்தால் அது தான் இந்த குரு சந்திர யோகம். இத்தகைய யோகம் நம் சாதகத்தில் இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து கொள்வது மிக எளிது. உங்கள் ஜாதகத்தில் நிலவு...

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?

கஜகேசரி யோகம் கஜம் என்றால் யானை. கேசரி என்றால் அரிமா (சிங்கம்). கஜகேசரி யோகம் என்றால், யானை மற்றும் அரிமாவின் வலிமை பெற்ற ஒரு நிலை என பொருள். கஜகேசரி யோகம் கிடைத்தால் என்ன பயன்? ஒருவருக்கு குறிப்பிட்ட...