முகப்பு திருமண பொருத்தம் துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன?

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன?

ஆசிரியர்

நாள்

பிரிவு

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன?

திருமண பொருத்தம் பார்க்கும் பொழுது துவி துவாதச தோஷம் பார்க்க வேண்டும் என சில சோதிடர்கள் கூறுவதையும், சிலர் அந்தகைய தோஷம் பார்க்க தேவை இல்லை என சொல்வதையும் கேட்டிருக்கிறோம்.

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன என்பதற்கான விளக்கத்தை முதலில் பார்க்கலாம்.

திருமண பொருத்தம் பார்க்கும் போது, தினம் பொருத்தம் என்கிற விண்மீன் பொருத்தம் பார்ப்பது கட்டாயம்.

எல்லா பொருத்தங்களையும் விட தினம் பொருத்தம் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும்.

தினம் பொருத்தம் பார்ப்பதற்கு, பெண்ணின் விண்மீன் துவங்கி ஆணின் விண்மீன் வரை எண்ணினால், அது 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26 மற்றும் 27 ஆம் நிலையில் இருந்தால் பொருத்தம் என எடுத்துக் கொள்கிறோம்.

துவி துவாதச தோஷம்

இப்படி 22 ஆம் நிலை உள்ள ஆண் பொருத்தம் தான் என்றாலும், ஆண் அந்த விண்மீனின் 4 ஆம் தடத்தில் – பாதம் பிறந்திருந்தால் அது துவி துவாதச தோஷத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

27 ஆம் நிலை உள்ள விண்மீனில் ஆண் பிறந்திருந்தால் தின பொருத்தம் சரி என்றாலும், ஆணின் ராசியும் பெண்ணின் ராசியும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். இல்லையேல் அது துவி துவாதச தோஷத்தை ஏற்படுத்தும்.

பெண் ராசியில் துவங்கி ஆண் ராசி 12 ஆம் நிலையில் இருந்தாலும், ஆண் ராசியில் துவங்கி பெண் ராசி 2 ஆம் நிலையில் இருந்தாலும், விண்மீன் 27 ஆம் நிலை என்று இருக்குமேயானால் அது துவி துவாதச தோஷத்தை ஏற்படுத்தும்.

துவி துவாதச தோஷம் ராசி பொருத்தத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அதாவது, ராசி பொருத்தம் இருந்தாலும், இந்த துவி துவாதச தோஷம் இருப்பதால், ராசி பொருத்தம் இல்லை என கணக்கிட வேண்டும்.

ராசி பொருத்தம் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. ராசி பொருத்தம் இல்லாவிட்டால் மகேந்திர பொருத்தம் இருந்தால் போதும்.

முந்தைய கட்டுரைலக்னம் என்றால் என்ன?
அடுத்த கட்டுரைநல்ல நேரம் என்றால் என்ன?

அண்மைய இடுகைகள்

மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்

பங்சாங்கத்தில் உள்ள ஐந்து திறன்களில் யோகமும் ஒன்று. மரண யோகம் - சில கிழமைகளுடன் சில விண்மீன்கள் சேரும்போது, அது ஒவ்வாத நாளாகி விடும். எந்தக் கிழமைகளும் எந்த விண்மீன் அப்படிச் சேரும்போது, அந்த ஆகாத...

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன? தமிழகத்தில் செவ்வாய் கோளிற்கு ஜாதகம் மற்றும் ஜோதிடத்தில் பெருமளவில் கவணம் கொடுப்பர். கவணம் பெற்ற செவ்வாயை கண்டால் தமிழக ஜோதிடர்கள் சற்று அய்யத்துடனேயே அதை கையாள்வர். சொல்லப்போனால், செவ்வாய் கிழமையை வெருவாய்...

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்

சுனபா யோகம், அனபா யோகம் வியாழன், சாதகரின் சாதகத்தில் நிலவின் நிலையில் இருந்து எண்ணினால், வியாழன் 2 ஆம் இடத்தில் இருந்தால் இது சுனபா யோகம். வியாழன், சாதகரின் சாதகத்தில் நிலவின் நிலையில் இருந்து எண்ணினால்,...

குரு சந்திர யோகம்

குரு சந்திர யோகம் வியாழனும் நிலவும் சிறப்பான அமைப்பில் இருந்தால் அது தான் இந்த குரு சந்திர யோகம். இத்தகைய யோகம் நம் சாதகத்தில் இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து கொள்வது மிக எளிது. உங்கள் ஜாதகத்தில் நிலவு...

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?

கஜகேசரி யோகம் கஜம் என்றால் யானை. கேசரி என்றால் அரிமா (சிங்கம்). கஜகேசரி யோகம் என்றால், யானை மற்றும் அரிமாவின் வலிமை பெற்ற ஒரு நிலை என பொருள். கஜகேசரி யோகம் கிடைத்தால் என்ன பயன்? ஒருவருக்கு குறிப்பிட்ட...