முகப்பு திருமண பொருத்தம் துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன?

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன?

ஆசிரியர்

நாள்

பிரிவு

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன?

திருமண பொருத்தம் பார்க்கும் பொழுது துவி துவாதச தோஷம் பார்க்க வேண்டும் என சில சோதிடர்கள் கூறுவதையும், சிலர் அந்தகைய தோஷம் பார்க்க தேவை இல்லை என சொல்வதையும் கேட்டிருக்கிறோம்.

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன என்பதற்கான விளக்கத்தை முதலில் பார்க்கலாம்.

திருமண பொருத்தம் பார்க்கும் போது, தினம் பொருத்தம் என்கிற விண்மீன் பொருத்தம் பார்ப்பது கட்டாயம்.

எல்லா பொருத்தங்களையும் விட தினம் பொருத்தம் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும்.

தினம் பொருத்தம் பார்ப்பதற்கு, பெண்ணின் விண்மீன் துவங்கி ஆணின் விண்மீன் வரை எண்ணினால், அது 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26 மற்றும் 27 ஆம் நிலையில் இருந்தால் பொருத்தம் என எடுத்துக் கொள்கிறோம்.

துவி துவாதச தோஷம்

இப்படி 22 ஆம் நிலை உள்ள ஆண் பொருத்தம் தான் என்றாலும், ஆண் அந்த விண்மீனின் 4 ஆம் தடத்தில் – பாதம் பிறந்திருந்தால் அது துவி துவாதச தோஷத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

27 ஆம் நிலை உள்ள விண்மீனில் ஆண் பிறந்திருந்தால் தின பொருத்தம் சரி என்றாலும், ஆணின் ராசியும் பெண்ணின் ராசியும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். இல்லையேல் அது துவி துவாதச தோஷத்தை ஏற்படுத்தும்.

பெண் ராசியில் துவங்கி ஆண் ராசி 12 ஆம் நிலையில் இருந்தாலும், ஆண் ராசியில் துவங்கி பெண் ராசி 2 ஆம் நிலையில் இருந்தாலும், விண்மீன் 27 ஆம் நிலை என்று இருக்குமேயானால் அது துவி துவாதச தோஷத்தை ஏற்படுத்தும்.

துவி துவாதச தோஷம் ராசி பொருத்தத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அதாவது, ராசி பொருத்தம் இருந்தாலும், இந்த துவி துவாதச தோஷம் இருப்பதால், ராசி பொருத்தம் இல்லை என கணக்கிட வேண்டும்.

ராசி பொருத்தம் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. ராசி பொருத்தம் இல்லாவிட்டால் மகேந்திர பொருத்தம் இருந்தால் போதும்.

முந்தைய கட்டுரைலக்னம் என்றால் என்ன?

அண்மைய இடுகைகள்

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன?

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன? திருமண பொருத்தம் பார்க்கும் பொழுது துவி துவாதச தோஷம் பார்க்க வேண்டும் என சில சோதிடர்கள் கூறுவதையும், சிலர் அந்தகைய தோஷம் பார்க்க தேவை இல்லை என...

லக்னம் என்றால் என்ன?

லக்னம் என்றால் என்ன? லக்னம் என்பது, குழந்தை பிறக்கின்ற நேரத்தில் என்ன ராசி இருக்கிறதோ அது தான் குழந்தையில் லக்னம். விண்மீன்களை வைத்து நாம் பிறந்த இராசியை கணிக்கிறோம். பிறந்த ராசி என்பது அப்பொழுதைய விண்மீன்...

குளிகன் என்றால் என்ன?

குளிகன் என்றால் என்ன? ஐந்திறன் நாள் காட்டி பயன்படுத்தும் பொழுது நாம் குளிகன் என்று ஒன்று இருப்பதை கவணித்திருப்போம். குளிகன் என்பது ராகு, கேது போன்று ஒரு சாயா கோள் ஆகும். இதை காரி கோளின்...

அலியாக சிலர் பிறப்பது எதனால்?

அலியாக சிலர் பிறப்பது எதனால்? உயிர் இனங்கள் அனைத்தும் ஆண் அல்லது பெண் குறிகளுடன் பிறக்கையில் சிலர் மட்டும் இரண்டும் கலந்து பிறக்கிறார்கள். ஏன் சிலர் மட்டும் இப்படி அலியாக பிறக்கிறார்கள். இதற்கு சோதிடம், லக்கினத்தில் அமையும்...

நாடி பொருத்தம் பார்ப்பதால் என்ன பயன்?

நாடி பொருத்தம் பார்ப்பதால் என்ன பயன்? நாடி பொருத்தம் பார்த்து மனம் முடித்தால் நோய் நொடி இல்லாமல் வாழலாம் என்கிறது சோதிடம். இந்த நாடி பொருத்தம் ஆண் பெண் இருவரின் குருதிகள் ஒற்றுமையுடம் உள்ளதா என...