முகப்பு ஜாதகம் சுனபா யோகம், அனபா யோகம்

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்

ஆசிரியர்

நாள்

பிரிவு

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்

வியாழன், சாதகரின் சாதகத்தில் நிலவின் நிலையில் இருந்து எண்ணினால், வியாழன் 2 ஆம் இடத்தில் இருந்தால் இது சுனபா யோகம்.

வியாழன், சாதகரின் சாதகத்தில் நிலவின் நிலையில் இருந்து எண்ணினால், வியாழன் 12 ஆம் இடத்தில் இருந்தால் இது அனபா யோகம்.

இந்த அனபா யோகம் சற்று சிக்கலானது.

அதாவது எல்லா வரங்களும் இருக்கும். எல்லா செல்வங்களும் இருக்கும். இன்பத்திற்கும், மகிழ்விற்கும் குறை இருக்காது. ஆனால், மனது இன்னும் கூடுதாக தேடிக்கொண்டே இருப்பதால், வாழ்வில் மகிழ்வை மகிழ்வாக அனுபவிக்க மாட்டார்கள். இன்பத்தை முழுதாக பெற்றதாக மனம் ஏற்காததால், எதையோ இழந்தது போன்ற நிலை வாழ்வு முழுதும் நீடிக்கும்.

சுனபா யோகம், அனபா யோகம் பெற்றவர்கள் தமது முயற்சியால் வாழ்வில் கண்டிப்பாக வெற்றி நிலையை அடைவார்கள்.

சுனபா யோகம் அல்லது அனபா யோகம் பெற்றவர்கள் கடல் கடந்து பயணித்து வாழ்வில் உயர் நிலைக்கு வருவார்கள்.

அவர்களின் பிள்ளைகள் மென் மேலும் வாழ்வில் உயர்ந்து வரும்.

வியாழன் சாதகத்தில் இருக்கும் இடத்தை பொருத்து வாழ்வு சிறந்து அமையும்.

அப்படி வியாழனும் நிலவும் சரியான வீடுகளில் சாதத்தின் படி இல்லா விட்டாலும், அதற்காக கவலை பட வேண்டாம்.

வியாழனும் நிலவும், தனது இடப் பெயற்சிகளால் இத்தகைய இராசிக்காரர்களுக்கும் நல்லதை செய்வார்.

அண்மைய இடுகைகள்

மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்

பங்சாங்கத்தில் உள்ள ஐந்து திறன்களில் யோகமும் ஒன்று. மரண யோகம் - சில கிழமைகளுடன் சில விண்மீன்கள் சேரும்போது, அது ஒவ்வாத நாளாகி விடும். எந்தக் கிழமைகளும் எந்த விண்மீன் அப்படிச் சேரும்போது, அந்த ஆகாத...

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன? தமிழகத்தில் செவ்வாய் கோளிற்கு ஜாதகம் மற்றும் ஜோதிடத்தில் பெருமளவில் கவணம் கொடுப்பர். கவணம் பெற்ற செவ்வாயை கண்டால் தமிழக ஜோதிடர்கள் சற்று அய்யத்துடனேயே அதை கையாள்வர். சொல்லப்போனால், செவ்வாய் கிழமையை வெருவாய்...

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்

சுனபா யோகம், அனபா யோகம் வியாழன், சாதகரின் சாதகத்தில் நிலவின் நிலையில் இருந்து எண்ணினால், வியாழன் 2 ஆம் இடத்தில் இருந்தால் இது சுனபா யோகம். வியாழன், சாதகரின் சாதகத்தில் நிலவின் நிலையில் இருந்து எண்ணினால்,...

குரு சந்திர யோகம்

குரு சந்திர யோகம் வியாழனும் நிலவும் சிறப்பான அமைப்பில் இருந்தால் அது தான் இந்த குரு சந்திர யோகம். இத்தகைய யோகம் நம் சாதகத்தில் இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து கொள்வது மிக எளிது. உங்கள் ஜாதகத்தில் நிலவு...

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?

கஜகேசரி யோகம் கஜம் என்றால் யானை. கேசரி என்றால் அரிமா (சிங்கம்). கஜகேசரி யோகம் என்றால், யானை மற்றும் அரிமாவின் வலிமை பெற்ற ஒரு நிலை என பொருள். கஜகேசரி யோகம் கிடைத்தால் என்ன பயன்? ஒருவருக்கு குறிப்பிட்ட...