முகப்பு ஜாதகம் குரு சந்திர யோகம்

குரு சந்திர யோகம்

ஆசிரியர்

நாள்

பிரிவு

குரு சந்திர யோகம்

வியாழனும் நிலவும் சிறப்பான அமைப்பில் இருந்தால் அது தான் இந்த குரு சந்திர யோகம்.

இத்தகைய யோகம் நம் சாதகத்தில் இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து கொள்வது மிக எளிது.

உங்கள் ஜாதகத்தில் நிலவு இருக்கும் இடத்தை ஒன்று என வைத்து துவங்கி எண்ணினால். அதிலிருந்து 5 ஆம் இடம் அல்லது 9 ஆம் இடம் என இதில் ஏதாவதொரு இடத்தில் வியாழன் இருந்தால் அது தான் குரு சந்திர யோகம் ஆகும்.

வியாழனும் , நிலவும் சேர்ந்து இருந்தாலும் அந்த வீட்டின் உரிமையாளர் பலம் இழப்பின் குரு சந்திர யோகம் பலன் தராது.

குரு சந்திர யோகமானது அதன் திசை நடைபெறும் நேரங்களில் மட்டும் பலன் தருகிறது.

குரு திசையில் சந்திர புத்தியிலோ அல்லது சந்திர திசை குரு புத்தியிலோ மிகுந்த பலன்களை தருகிறது.

இந்த யோகம் உள்ளவர்கள் தமது முயற்சி என்று எதுவும் இல்லாமலேயே பல வெற்றிகளை காண்பார்கள். இவர்கள் தாம்மை அறியாமல் பல தோல்விகளை தகர்த்து எறிவார்கள்.

அண்மைய இடுகைகள்

மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்

பங்சாங்கத்தில் உள்ள ஐந்து திறன்களில் யோகமும் ஒன்று. மரண யோகம் - சில கிழமைகளுடன் சில விண்மீன்கள் சேரும்போது, அது ஒவ்வாத நாளாகி விடும். எந்தக் கிழமைகளும் எந்த விண்மீன் அப்படிச் சேரும்போது, அந்த ஆகாத...

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன? தமிழகத்தில் செவ்வாய் கோளிற்கு ஜாதகம் மற்றும் ஜோதிடத்தில் பெருமளவில் கவணம் கொடுப்பர். கவணம் பெற்ற செவ்வாயை கண்டால் தமிழக ஜோதிடர்கள் சற்று அய்யத்துடனேயே அதை கையாள்வர். சொல்லப்போனால், செவ்வாய் கிழமையை வெருவாய்...

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்

சுனபா யோகம், அனபா யோகம் வியாழன், சாதகரின் சாதகத்தில் நிலவின் நிலையில் இருந்து எண்ணினால், வியாழன் 2 ஆம் இடத்தில் இருந்தால் இது சுனபா யோகம். வியாழன், சாதகரின் சாதகத்தில் நிலவின் நிலையில் இருந்து எண்ணினால்,...

குரு சந்திர யோகம்

குரு சந்திர யோகம் வியாழனும் நிலவும் சிறப்பான அமைப்பில் இருந்தால் அது தான் இந்த குரு சந்திர யோகம். இத்தகைய யோகம் நம் சாதகத்தில் இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து கொள்வது மிக எளிது. உங்கள் ஜாதகத்தில் நிலவு...

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?

கஜகேசரி யோகம் கஜம் என்றால் யானை. கேசரி என்றால் அரிமா (சிங்கம்). கஜகேசரி யோகம் என்றால், யானை மற்றும் அரிமாவின் வலிமை பெற்ற ஒரு நிலை என பொருள். கஜகேசரி யோகம் கிடைத்தால் என்ன பயன்? ஒருவருக்கு குறிப்பிட்ட...