முகப்பு திருமண பொருத்தம் ஜாதகத்தின் படி யார் யாருக்கு இரண்டு பெண்டாட்டி அமையும்?

ஜாதகத்தின் படி யார் யாருக்கு இரண்டு பெண்டாட்டி அமையும்?

ஆசிரியர்

நாள்

பிரிவு

ஜாதகத்தில் லக்கனத்தில் இருந்து 7 -ஆம் இடம் என்பது காதலையும், காதல் இரசனைகளையும், தாம்பத்திய சுகத்தையும் குறிக்கும்.

இந்த 7 -ஆம் இடம் தவிர 8 ஆம் இடம் காதல் உணர்வுகளின் இருப்பிடம்.

இரண்டு பெண்டாட்டிக்கும் கூடுதலாக!!!

ஒரே வரியில் யாருக்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்டாட்டி அமைவார்கள் என்றால் ‘ஜாதகத்தில் லக்கனத்தில் இருந்து 7 ஆம் இடத்தில் எத்தனை சுப கோள்கள் உண்டோ அத்தனை பெண்டாட்டி என எடுத்துக் கொள்ளலாம்.’

சுப கோள்கள்: வியாழன், வெள்ளி, அறிவன் (புதன்)

வெள்ளி (சுக்கிரன்) இரட்டை இராசியில் அமைந்து, அந்த வீட்டிற்கான இறைவன் உச்சம் பெற்று 7 ஆம் இடத்தின் இறைவன் ஆட்சி பெற்று இருந்தால் இரண்டும், இரண்டிற்கு மேற்பட்ட பெண்டாட்டி அமையப்பெற்ற ஜாதகம் என கொள்ளலாம்.

ஒற்றை இராசிகள் : மேஷம், மிதுனம், சிம்மம், துலாம், தனுசு, கும்பம் என ஆறு ராசிகளும் ஆண் ராசிகள்
இரட்டை இராசிகள் : ரிஷபம், கடகம், கன்னி, விருச்சிகம், மகரம், மீனம் என ஆறு ராசிகளும் பெண் இராசிகள்.

பெண் இராசிகள் ஆறும் இரட்டை இராசிகள் என கணக்கிடப்படுகிறது.

ஒரு பெண்டாட்டிக்கும் கூடுதலாக!!!

லக்கனத்தில் இருந்து 7 ஆம் இத்தில் இறைவன் கெட்டு, கெட்டவர்கள் வீட்டில் அமையப் பெற்றால் இரண்டு பெண்டாட்டி அமையும்.

லக்கனத்தில் இருந்து 7 ஆம் வீட்டின் இறைவன் ராகுவுடன் சேர்க்கை பெற்றால் இரண்டு பெண்டாட்டி அமையும்.

லக்கனத்தில் இருந்து 7 ஆம் இடத்தில் செவ்வாய் அல்லது காரி (சனி) இருந்தால் இரண்டு பெண்டாட்டி அமையும்.

செவ்வாய் மற்றும் காரி (சனி) இவை இரண்டும் லக்கனத்தில் இருந்து 2 ஆம் இடத்தில் அமைந்தால் இரண்டு பெண்டாட்டி அமையும்.

லக்கனத்தில் இருந்து 7 ஆம் வீட்டின் இறைவன் 10 ஆம் இடத்து இறைவனால் பாக்கப்பட்டால் இரண்டு பெண்டாட்டி அமையும்.

லக்கனத்தில் இருந்து 11 ஆம் வீட்டில் இரண்டு வலிமையான கோள்கள் அமையப் பெற்று இருந்தால் இரண்டு பெண்டாட்டி அமையும்.

லக்கனத்தில் இருந்து 7 ஆம் வீட்டின் இறைவனுடன் வெள்ளியும் (சுக்கிரன்) இணைந்து இருந்தால் இரண்டு பெண்டாட்டி அமையும்.

லக்கனத்தில் இருந்து 7 ஆம் வீட்டின் இறைவன் கெட்டு 11 ல் இரு கோள்கள் அமையப் பெற்றிருந்தால் இரண்டு பெண்டாட்டி அமையும்.

லக்கனத்தில் இருந்து 7 ஆம் இடத்தில் வெள்ளி (சுக்கிரன்) மற்றும் காரி (சனி) இணைந்து இருந்தால் இரண்டு பெண்டாட்டி அமையும்.

 

அண்மைய இடுகைகள்

மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்

பங்சாங்கத்தில் உள்ள ஐந்து திறன்களில் யோகமும் ஒன்று. மரண யோகம் - சில கிழமைகளுடன் சில விண்மீன்கள் சேரும்போது, அது ஒவ்வாத நாளாகி விடும். எந்தக் கிழமைகளும் எந்த விண்மீன் அப்படிச் சேரும்போது, அந்த ஆகாத...

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன? தமிழகத்தில் செவ்வாய் கோளிற்கு ஜாதகம் மற்றும் ஜோதிடத்தில் பெருமளவில் கவணம் கொடுப்பர். கவணம் பெற்ற செவ்வாயை கண்டால் தமிழக ஜோதிடர்கள் சற்று அய்யத்துடனேயே அதை கையாள்வர். சொல்லப்போனால், செவ்வாய் கிழமையை வெருவாய்...

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்

சுனபா யோகம், அனபா யோகம் வியாழன், சாதகரின் சாதகத்தில் நிலவின் நிலையில் இருந்து எண்ணினால், வியாழன் 2 ஆம் இடத்தில் இருந்தால் இது சுனபா யோகம். வியாழன், சாதகரின் சாதகத்தில் நிலவின் நிலையில் இருந்து எண்ணினால்,...

குரு சந்திர யோகம்

குரு சந்திர யோகம் வியாழனும் நிலவும் சிறப்பான அமைப்பில் இருந்தால் அது தான் இந்த குரு சந்திர யோகம். இத்தகைய யோகம் நம் சாதகத்தில் இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து கொள்வது மிக எளிது. உங்கள் ஜாதகத்தில் நிலவு...

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?

கஜகேசரி யோகம் கஜம் என்றால் யானை. கேசரி என்றால் அரிமா (சிங்கம்). கஜகேசரி யோகம் என்றால், யானை மற்றும் அரிமாவின் வலிமை பெற்ற ஒரு நிலை என பொருள். கஜகேசரி யோகம் கிடைத்தால் என்ன பயன்? ஒருவருக்கு குறிப்பிட்ட...