எண் கணிதமுறையில் நிலவின் தனுசு இராசிக்கான இருப்பை வைத்து கணக்கிடப்பட்ட 2019 ஆண்டு பலன் கணிப்பு.

தனுசு ஆண்டு பலன், .

இன்றைய இராசி கட்டம்


வெள்ளி(சுக்கிரன்) ஞாயிறு(சூரியன்) இராகு
நிலவு இராசிஅறிவன்(புதன்) செவ்வாய்
ல‌க்
காரி(சனி)(வக்) கேது
வியாழன்(குரு)(வக்)

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும்.

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும். ராசியில் காரி(சனி),கேது கிரக(ங்கள்)ம் உள்ளது . ராசியானது ஞாயிறு(சூரியன்), ராகு, பார்வை பெறுகிறது.

வருட பலன்களை குருவும் சனியும் நிர்ணயிக்கிறார்கள்

பிறப்பு ராசியில் வியாழன் (குரு) வரும்போது ஊர் விட்டு ஊர் செல்லல், பதவி பறிபோதல், உற்றார் உறவினரை பிரிதல், பலரையும் பகைதுக் கொள்ளல், வீண் அலைச்சல், செலவு, மதிப்பிற்கு பாதிப்பு, அரசின் பக, மனக் கவலை போன்ற தீய பலன்கள் ஏற்படலாம்.

தற்சமயம் உங்கள் ஜன்ம ராசியில் சனி பகவான் சஞ்சரிக்கிறார். ஜன்ம சனியின் பலன்கள் கடுமையாகவே இருக்கும். கடும் நோய், உயிர் பயம்,மான பங்கம்,பிறருடன் விரோதம்,தலை நோய்,பேதி,தண்ணீரில் கண்டம்,வாத நோய்,உணவு நஞ்சாதல்,தீ விபத்து,நண்பர்கள் பிரிதல்,கத்தி மற்றும் ஆயதங்களால் ஆபத்து, மன கவலை உடல் சோர்வு போன்ற கடுமையான பலன்களை சனி பகவான் வழங்குவார். இது ஏழரை சனியின் நடு பகுதியாகும். மூன்றாவது சுற்று ஜன்ம சனி பெரும்பாலும் மரணத்தை கொடுக்கும். ராசிக்கு ஏழாமிடத்தை பார்க்கும் சனியால் கணவன்/மனைவி இடையே கருத்து வேறுபாடு /பிரிவு ஏற்படலாம். பத்தாமிடத்தை பார்க்கும் சனியால் உத்தியோகம், தொழிலில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.


Sun transiting house: 7

Travel, illness to spouse. The sun transits the seventh house from your birth sign or Rasi. This transit of sun produces wearisome traveling, colic and anal troubles, humiliation and sickness. There may be misunderstanding with wife/husband, obstacles in undertakings, stomach illness, delay in marriage, extramarital relations, digestive problems, blood discharge, food poisoning, loss of prestige, wanderings, loss in business are the results of sun in 7th house from moon.

Sun aspects house 1. Result of this aspect is Bad. Physical worn out and disease.

Sun in malefic position.

Sun is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Moon transiting house: 3

Victory. Moon transits the third house from your moon sign or Rasi. This indicates that you will get clothes, pleasure from wife and finance. You can expect purchase of new ornaments, clothes, happy from children, improvements in thought, self confidence, conjugal bliss, success in undertakings, good income, acquiring new friends and help from them and the likely results during this transit.

Moon aspects house 9. Result of this aspect is Good. profits

Moon is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Mercury transiting house: 8

Gain of wealth, loss of health. Mercury transits the 8th house from your moon sign or Rasi. This indicates you will get sons, success, clothes and wealth and will become happy and powerful. Many gains, happiness, progeny, religious travels and visiting holy places, tasty food, improvement in health, benefit from government and gain of government contracts, raja yoga, profit from land/site/property, good income and gain of popularity, help will come from several quarters, intelligence will improve, will get desired vehicles, house etc, will get many clothes and ornaments. This transit is beneficial for share market trading. Gains through children is also indicated by this transit.

Mercury aspects house 2. Result of this aspect is Good. Gain of wealth, comforts

The beneficial result of Mercury is obstructed by the Vedha caused by Saturn at house 1. So the good results are somehow reduced or completely absent.The beneficial result of Mercury is obstructed by the Vedha caused by Kethu at house 1. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Venus transiting house: 6

Misfortunes. Venus transits the 6th house from your moon sign or Rasi. This is unfavourable position and indicates you will suffer disgrace, will be afflicted with diseases and will be exposed to danger. Misfortunes and difficulties, digestive problem, stomach pain, diabetic ailments, increased sexual desire and problems in relation with spouse, increased appetite, increased sexual activity and disease thereof, wanderings, fear, obstacles, extra marital relations, fear of imprisonment, fear of death and similar bad effects are likely to happen during the transit of sixth house by Venus.

Venus aspects house 12. Result of this aspect is Good. Bed comforts, expenditure for good cause

Venus in malefic position. Venus transiting Vedha position to good position 12. The bad results are obstructed to some extent by Jupiter

Venus is ruling and will improve the good results

Mars transiting house: 8

Unexpected tragedy, accident. Mars transits the 8th house from your moon sign or Rasi. This not a favourable position. This transit indicates unfavourable effects, such as discharging of blood, loss of wealth, disgrace and mental worry. All kind of difficulties, expulsion to foreign countries, fear of imprisonment, diseases, debts are the likely results. Loss of wealth, loss of prestige danger from sharp weapons are expected. Women must be careful in kitchen while cooking to avoid accidents due to fire and accidents form knife etc., Try not to involve in problems. Body will lose vitality an bile related diseases will afflict. Try not to involve in litigation.

Mars aspects house 2. Result of this aspect is Bad. Theft, loss of wealth

Mars in malefic position.

Mars is debilated and may not give good results.

Jupiter transiting house: 12

Loss of wealth. Jupiter transits the 12th house from your moon sign or Rasi. This indicates suffering and grief in journey. Compulsory expulsion from home. Loss of position, poverty, danger to life, expenses on good accounts, extra marital affairs and loss of money on that account, Loss of property, foreign travels are expected. Money will be lost through donations etc.

Jupiter aspects house 6. Result of this aspect is

Jupiter in malefic position. Jupiter transiting Vedha position to good position 2.

Jupiter is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Saturn transiting house: 1

Ill health. Saturn transits your Janma Rasi. This is not a favourable position. This is the second portion of Sade Sati 7.5 years period. This indicates suffering from poison and fire, you will quit your kinsmen, may suffer from imprisionment and torture, will travel to foreign lands and live with friends, will suffer miseries, loss of wealth and sons, will suffer from humiliation. Saturn's transit of Janma rasi is always considered inauspicious. Danger to life, diseases, enmity with others, loss of money, fear of imprisonment, loss of prestige, fear of death are results of this transit. Out of nine planets Saturn is the one that stays a long time in rasi. Saturn stays about 2 and half years in a rasi. Saturn's transit is important since it defines natives future for more than two years. Disease in head,fevers, danger from water are indicated. You may perform last rites to some expired relatives during this period. You should be concerned about the quality of food since food poisoning may happen. Fire accidents are likely to happen. Body will lose health and vitality. Friends and relatives may turn against you. Children will be afflicted by diseases. Financial difficulties, debts, danger from sharp weapons are predicted. If life-span is over according to ayurdhaya this period may end your life on this planet.

Saturn aspects house 7. Result of this aspect is

Saturn in malefic position.

Rahu transiting house: 7

Losses (of wealth)

Rahu aspects house 1. Result of this aspect is

Rahu in malefic position.

Kethu transiting house: 1

---

Kethu aspects house 7. Result of this aspect is

Kethu in malefic position.

2019 ஆண்டு இராசி பலன்

மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்
மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்

ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்
ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்

மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்

கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்
கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்

சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்
சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்

கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்
கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்

துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்
துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்

விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்
விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்

தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்
தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்

மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்
மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்

கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்
கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்

மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்

எம்மை தொடர

சமூக ஊடகங்களில் எம்மை பின் தொடருங்கள்.

ஃபேஸ்புக் விருப்பம்


டிவிட்டெர் விருப்பம்
Share on Twitter

யூடியூப் விருப்பம்


லிங்க்டு-இன் விருப்பம்
Share on LinkedIn

இன்றைய நாள் பலன்
தமிழ் ஜாதகங்களில் பயன்படும் சொற்களுக்கு விளக்கம்


மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குரு சந்திர யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

யோகம் என்றால் என்ன? யோகம் பொருள் மற்றும் யோகம் வகைகள்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

திதி என்றால் என்ன, அதில் பயன்படுத்தப்படும் வடமொழி சொற்களுக்கான பொருள் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Tuesday April 30, 2019

நல்ல நேரம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Monday April 29, 2019

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Saturday April 13, 2019

லக்னம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Friday April 12, 2019