எண் கணிதமுறையில் நிலவின் விருச்சிகம் இராசிக்கான இருப்பை வைத்து கணக்கிடப்பட்ட 2019 ஆண்டு பலன் கணிப்பு.

விருச்சிகம் ஆண்டு பலன், .

இன்றைய இராசி கட்டம்


வெள்ளி(சுக்கிரன்) ஞாயிறு(சூரியன்) இராகு
நிலவு இராசிஅறிவன்(புதன்) செவ்வாய்
ல‌க்
காரி(சனி)(வக்) கேது
வியாழன்(குரு)(வக்)

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும்.

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும். ராசியில் வியாழன்(குரு) கிரக(ங்கள்)ம் உள்ளது . ராசியானது வெள்ளி(சுக்கிரன்), பார்வை பெறுகிறது.

வருட பலன்களை குருவும் சனியும் நிர்ணயிக்கிறார்கள்

ராசிக்கு 12 ஆம் இடத்தில் வரும் வியாழன் (குரு) பகவான் கட்டாய வெளியூர் வாழ்வு, வேலை பறிபோதல், வறுமை, நோய், வேற்று பெண் தொடர்பு, பகைவர் சூழ்ச்சியால் குடுபத்தினருக்கு ஆபத்து, தொண்டு செய்தல், சொத்து கரைதல்,

வெளிநாட்டு பயண வாய்ப்பு ஆகிய பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம். மேலும் வியாழன் பகவான் ராசிக்கு நான்கமிடத்தை பார்ப்பதால் அம்மாவின் உடல் நலம் சிறக்கும், வீடு வண்டி வகையில் முன்னேற்றம், உயர் கல்வியில் வெற்றி கிடைக்கும். எட்டாமிடத்தை பார்ப்பதால் வம்பு வழக்குகளை முடிந்தவரை தவிருங்கள்.

உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாமிடத்தில் உள்ள சனி பகவான் ஏழரை சனியின் கடைசி 2.5 வருடத்தில் உள்ளார். பெரும் அளவில் பணத்தை மோசடியில் இழக்க வாய்ப்பு உள்ளது. பணமுடை,தரித்திரம்,மனைவி மக்களின் உடல் நலம் பாதிப்பு, வேலையாட்கள் விலகுதல்,மான பங்கம்,வீட்டை விட்டு வெளியேறல்,தலையில் நோய்,மனைவியால் ஏமாற்றம்,நிர்பந்த இட மாற்றம்,தேவையற்ற சண்டை, உறவினருடன் பகை போன்ற கடுமையான பலன்களை தருவார். இந்த ஏழரை சனி மூன்றாம் சுற்றானால் ஆயுளுக்கு பங்கம் ஏற்படலாம்.சனி ராசிக்கு நான்காமிடத்தை பார்ப்பதால் தாயாரின் உடல் நலம் கெடும். மாணவர்களுக்கு கல்வியை பாதிக்கும். வாகனங்களால் செலவு ஏற்படும்.


Sun transiting house: 8

Humiliation, disease. The sun transits the eighth house from your moon sign or Rasi. This transit results in quarrels with friends, diseases, high blood pressure, royal and official displeasure. Obstacles in undertakings, litigation, fear, head ailments, expulsion from home, fear of death, eye diseases, danger to children, monetary problems, displeasure with government, heat related ailments are the results of suns occupation of eighth house.

Sun aspects house 2. Result of this aspect is Bad. Loss of wealth and fear

Sun in malefic position.

Sun is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Moon transiting house: 4

Apprehensions. Moon transits the fourth house from your moon sign or Rasi. Moon transits the arthashtama position. This will make you become mentally uneasy. Domestic peace will decrease, theft of valuables, loss of peace, stomach ailments, harm to mother or health issues to mother, problems in conveyance/vehicles, loss of wealth, loss of sleep and danger in water are predicted during this transit of fourth house.

Moon aspects house 10. Result of this aspect is Good. profit, happiness

Moon in malefic position. Moon transiting Vedha position to good position 10.

Moon is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Mercury transiting house: 9

Obstacles to undertakings. Mercury transits the 9th house from your moon sign or Rasi. This indicates that you will meet with obstacles in your work. Judgement capacity will decrease, loss of money, poverty, skin diseases, many difficulties, failure and obstacles in works, trouble from enemies, physical fatigue, unwanted, useless travels, fruitless labour and likely bad results will be experienced during the transit of ninth house by mercury.

Mercury aspects house 3. Result of this aspect is Bad. Enemity, discomfort

Mercury in malefic position. Mercury transiting Vedha position to good position 6.

Venus transiting house: 7

Troubles to or from wife. Venus transits the 7th house from your moon sign or Rasi. This is unfavourable position and indicates you will suffer from injuries with women. So be careful about wife!. Physical fatigue, mental imbalance, danger from water sources (well, ponds, pools), illicit relationships and health failure on that account, enmity with friends and relatives, getting cheated by partners in partnership business, loss of peace and happiness due to women, chances of foreign travel, success in litigation, secret diseases, disturbance from ill-willed friends are the likely results of transit of seventh house by Venus.

Venus aspects house 1. Result of this aspect is Good. Meets women

Venus in malefic position. Venus transiting Vedha position to good position 2. The bad results are obstructed to some extent by Saturn The bad results are obstructed to some extent by Kethu

Venus is ruling and will improve the good results

Mars transiting house: 9

Loss of health and wealth. Mars transits the 9th house from your moon sign or Rasi. This not a favourable position. This transit indicates unfavourable effects, such as discharging of blood, loss of wealth, disgrace and mental worry. You may become extremely weak.Loss of prestige, insult to self, wounds due to weapons, unwanted transfers in job, monetary problems, poverty, danger to brothers, bodily afflictions and other bad results are expected due to this transit.

Mars aspects house 3. Result of this aspect is Good. Gain of wealth, success

Mars in malefic position. Mars transiting Vedha position to good position 6.

Mars is debilated and may not give good results.

Jupiter transiting house: 1

Displacement and expenditure. Jupiter transits your Janma Rasi. This is a highly inauspicious position. This position indicates loss of wealth and intelligence, you may quit your place and will suffer from many quarrels. Jupiter becomes most malevolent during the transit of first house and gives unfavorable results. You may face unwanted displacement. It may be another city or another country. Change of residence is thus probable during this transit. Be prepared to look out for new jobs as you may loose your current position. Be ready to get separated from near and dear once as Jupiter is ill posited. Unexpected and unwanted expenses will be there. Don't lend money without adequate security, otherwise you may not recover your money. Loss of honour and displeasure of government, loss of wealth, fear, anguish are the results of the transit of first house by Jupiter.

Jupiter aspects house 7. Result of this aspect is

Jupiter in malefic position.

Jupiter is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Saturn transiting house: 2

Loss of wealth. Saturn transits the 2nd house from your moon sign or Rasi. This is the third part of Sade Sati 7.5 years Period. This is not a favourable transit for you. You will suffer from loss of beauty and comfort, will become weak and will get wealth from other men but will not enjoy this wealth long. Since second is house of dhana or wealth you are in danger of losing money by deception/fraud. Financial position will be disastrous. Poverty will be there. Health of spouse and children will be major concern. Loss of prestige, compulsory expulsion from home are likely to happen. May be affected by black-magic spell done by others. Illness in head is indicated. There is possibility of second marriage or re-marriage. Health will spoil, vitality of body will be diminished. Earnings by illegal means, loss of employment, unwanted transfer in job are possible. You may borrow money from somebody and that money will not be useful for the purpose and spent for other things. If end of life is indicated according to ayurdhaya this transit may prove fatal for your life.

Saturn aspects house 8. Result of this aspect is

Saturn in malefic position.

Rahu transiting house: 8

Danger to life

Rahu aspects house 2. Result of this aspect is

Rahu in malefic position.

Kethu transiting house: 2

---

Kethu aspects house 8. Result of this aspect is

Kethu in malefic position.

2019 ஆண்டு இராசி பலன்

மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்
மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்

ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்
ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்

மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்

கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்
கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்

சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்
சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்

கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்
கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்

துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்
துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்

விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்
விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்

தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்
தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்

மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்
மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்

கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்
கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்

மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்

எம்மை தொடர

சமூக ஊடகங்களில் எம்மை பின் தொடருங்கள்.

ஃபேஸ்புக் விருப்பம்


டிவிட்டெர் விருப்பம்
Share on Twitter

யூடியூப் விருப்பம்


லிங்க்டு-இன் விருப்பம்
Share on LinkedIn

இன்றைய நாள் பலன்
தமிழ் ஜாதகங்களில் பயன்படும் சொற்களுக்கு விளக்கம்


மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குரு சந்திர யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

யோகம் என்றால் என்ன? யோகம் பொருள் மற்றும் யோகம் வகைகள்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

திதி என்றால் என்ன, அதில் பயன்படுத்தப்படும் வடமொழி சொற்களுக்கான பொருள் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Tuesday April 30, 2019

நல்ல நேரம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Monday April 29, 2019

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Saturday April 13, 2019

லக்னம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Friday April 12, 2019