எண் கணிதமுறையில் நிலவின் துலாம் இராசிக்கான இருப்பை வைத்து கணக்கிடப்பட்ட 2019 ஆண்டு பலன் கணிப்பு.

துலாம் ஆண்டு பலன், .

இன்றைய இராசி கட்டம்


வெள்ளி(சுக்கிரன்) ஞாயிறு(சூரியன்) இராகு
நிலவு இராசிஅறிவன்(புதன்) செவ்வாய்
ல‌க்
காரி(சனி)(வக்) கேது
வியாழன்(குரு)(வக்)

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும்.

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும். ராசியானது செவ்வாய், பார்வை பெறுகிறது.

வருட பலன்களை குருவும் சனியும் நிர்ணயிக்கிறார்கள்

பத்தாமிடத்தில் சோதனைகளை கொடுத்த வியாழன் (குரு) பகவான் நற்பலன்களை வழங்க பதினொன்றில் சஞ்சரிக்கிறார். செல்வ சேர்க்கை, ஊரில் செல்வாக்கு, அரசியல் செல்வாக்கு, அரசாங்க பெருமை, வண்டி வாங்கும் வாய்ப்பு, பல வகைகளில் பண வரவு,

நோய் குணமாதல், இல்லற வாழ்வில் முழுமை, வெளிநாட்டு பயண வாய்ப்பு அதனால் வருவாய் போன்ற நற்பலன்களை வாரி வழங்குவார். இவர் ராசிக்கு மூன்றாமிடமான துனிச்சல் இடத்தை பார்ப்பதால் எதையும் துணிவுடன் செய்வீர்கள், ஐந்தமிடத்தை பார்ப்பதால் பிள்ளைகளின் கல்வியில் வெற்றி பெறுவார். ஏழாம் இடத்தை பார்ப்பதால் கணவன்/மனைவி இடையே கருத்து வேற்றுமை நீங்கி நட்புறவு மேம்படும்.

தங்கள் ராசிக்கு சனி பகவான் மூன்றாமிடத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். ஏழரை சனியால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் நீங்கி அனைத்து வகையிலும் நன்மைகளை அனுபவிக்கும் காலம் இது. நோய் நீங்கி சுகம் பெறுவீர்கள், புதிய வேலை, பதவி உயர்வு, ஊர் தலைமை பதவி, உயர்தர உணவு,எடுத்த காரியங்களில் எல்லாம் வெற்றி,உயர்தர வாகனம் அமைதல்,உடன்பிறப்புக்கு அதிர்ஷ்டம்,பணியாட்கள் அமைதல் போன்ற சுப பலன்களையே எதிர்பார்க்கலாம். ஒன்பதாமிடத்தை பார்க்கும் சனியால் தகப்பனாருக்கு சிறு உடல் உபாதைகள் ஏற்படலாம்.


Sun transiting house: 9

Humiliation, mental anguish. The sun transits the ninth house from your moon sign or Rasi. This will cause to you danger, humiliation, dependency, disappointment and separation. Misunderstanding with father, diseases to father, obstacles in undertakings, accidents, poverty, failure at work, confrontation with superiors are the results of this transit.

Sun aspects house 3. Result of this aspect is Good. All is good

Sun in malefic position. Sun transiting Vedha position to good position 3.

Sun is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Moon transiting house: 5

Depression. Moon transits the fifth house from your moon sign or Rasi. This transit will make you suffer from humility, ill-health, pain of mind and other obstacles. Danger/harm/disease to children, mental uneasiness, conflict with others, failure/obstacles in journeys, loss of peace, loss of articles and the likely results are predicted during the transit of fifth house.

Moon aspects house 11. Result of this aspect is Good. Income, comforts

Moon in malefic position. Moon transiting Vedha position to good position 1.

Moon is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Mercury transiting house: 10

All comforts. Mercury transits the 10th house from your moon sign or Rasi. This is a favourable transit for mercury and indicates the destruction of enemies and gain of wealth, enjoyment of wifes company. Will get promotion in career, fame due to good speech, victory of enemies, will get servants and articles of happiness, marriage and other auspicious functions are expected, profit from religious activities, good deeds will be done, will become good in mathematics, gain of wealth, good for auditors and chartered accountants, wealth is gained form enemies, gains through spouse and other good results are predicted by the transit of tenth house by mercury.

Mercury aspects house 4. Result of this aspect is Good. Improvements in education, wealth

The beneficial result of Mercury is obstructed by the Vedha caused by Venus at house 8. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Venus transiting house: 8

Gain of health and wealth. Venus transits the 8th house from your moon sign or Rasi. This is favourable and indicates you will get houses, articles of lacquer and beautiful women. You will get all kinds of articles of comfort, wealth. Diseases will disappear and body vitality will increase. Mothers health may get worse. Spouse will understand you better and will be helpful. You will beget beautiful wife, houses, wealth. Prestige and social status will increase. Friends and relatives will do favour for you and similar good results will be there during this transit.

Venus aspects house 2. Result of this aspect is Good. Enjoys tasty meals

The beneficial result of Venus is obstructed by the Vedha caused by Moon at house 5. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Venus is ruling and will improve the good results

Mars transiting house: 10

Obstacls, physical exertion. Mars transits the 10th house from your moon sign or Rasi. This transit indicates financial gains, amounts due will be realised, success will attend on your ventures. Business will improve. There will be obstacles to all undertakings. Failures in undertakings, agony due to diseases, disturbance from enemies, danger from weapons, loss/theft of valuables are expected. Unexpected foreign travel and gain of money is also predicted. Fire accidents and machinery accidents are expected.

Mars aspects house 4. Result of this aspect is Bad. Fear of enemy, stomach ailments

Mars in malefic position.

Mars is debilated and may not give good results.

Jupiter transiting house: 2

Gain of wealth. Jupiter transits the 2nd house from your moon sign or Rasi. This is a benificial position for jupiter. You will have no enemies and will enjoy wealth and women. Money will grow like bamboo tree. Unmarried men will get beautiful wife and children thereafter. Body will gain vitality. Intelligence will increase and you will be good in education, speech. Peace will prevail in home and people will respect your words . You will also subdue enemies. Sexual desires will be fulfilled. Male progeny can be expected. Promotions in job, employment for jobless and likely results will happen during the transit of second house by Jupiter.

Jupiter aspects house 8. Result of this aspect is

Jupiter is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Saturn transiting house: 3

Rise in status. Saturn transits the 3rd house from your moon sign or Rasi. This is a favourable position for saturn. You will get wealth, servants, articles of enjoyment, vehicles, domestic animals. You will become influential, happy, free from diseases and will become greatly powerful and will defeat your enemies in fight. Relief from diseases, success in all undertakings, employment for unemployed, promotion in job, leadership, tasty timely food, gain of money and wealth are some of the good results of this transit. This 2.5 years is highly benefic and will offer many good result, financial well being, vehicles, sudden luck to brothers/sisters, help from friends, ability to fight back enemies and win over quarrels, sexual satisfaction, all kind of cattle and two wheeled vehicles like motor cycles and four wheeled luxuries like cars will be enjoyed by you. Thus saturn in third house is certainly a boon after spending disastrous 7.5 years sade sati.

Saturn aspects house 9. Result of this aspect is

Rahu transiting house: 9

Losses (of wealth)

Rahu aspects house 3. Result of this aspect is

Rahu in malefic position. Rahu transiting Vedha position to good position 6.

Kethu transiting house: 3

---

Kethu aspects house 9. Result of this aspect is

2019 ஆண்டு இராசி பலன்

மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்
மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்

ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்
ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்

மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்

கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்
கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்

சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்
சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்

கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்
கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்

துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்
துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்

விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்
விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்

தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்
தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்

மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்
மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்

கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்
கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்

மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்

எம்மை தொடர

சமூக ஊடகங்களில் எம்மை பின் தொடருங்கள்.

ஃபேஸ்புக் விருப்பம்


டிவிட்டெர் விருப்பம்
Share on Twitter

யூடியூப் விருப்பம்


லிங்க்டு-இன் விருப்பம்
Share on LinkedIn

இன்றைய நாள் பலன்
தமிழ் ஜாதகங்களில் பயன்படும் சொற்களுக்கு விளக்கம்


மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குரு சந்திர யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

யோகம் என்றால் என்ன? யோகம் பொருள் மற்றும் யோகம் வகைகள்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

திதி என்றால் என்ன, அதில் பயன்படுத்தப்படும் வடமொழி சொற்களுக்கான பொருள் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Tuesday April 30, 2019

நல்ல நேரம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Monday April 29, 2019

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Saturday April 13, 2019

லக்னம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Friday April 12, 2019