எண் கணிதமுறையில் நிலவின் சிம்மம் இராசிக்கான இருப்பை வைத்து கணக்கிடப்பட்ட 2019 ஆண்டு பலன் கணிப்பு.

சிம்மம் ஆண்டு பலன், .

இன்றைய இராசி கட்டம்


வெள்ளி(சுக்கிரன்) ஞாயிறு(சூரியன்) இராகு
நிலவு இராசிஅறிவன்(புதன்) செவ்வாய்
ல‌க்
காரி(சனி)(வக்) கேது
வியாழன்(குரு)(வக்)

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும்.

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும். ராசியானது நிலவு(சந்திரன்), பார்வை பெறுகிறது.

வருட பலன்களை குருவும் சனியும் நிர்ணயிக்கிறார்கள்

ராசிக்கு 9 ல் வியாழன் (குரு) வருவதால் துன்பங்கள் நீங்கி மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பீர்கள். வண்டி வாங்குவீர்கள், அரசு பதவி, அரசாங்கத்தால் வருவாய், கோவில் திருப்பணி, தொண்டு செய்தல், ஆன்மீக வாழ்வில் பற்று பெருகுதல், பலருக்கு உதவுதல்,

இலாபகரமான வெளிநாட்டு பயணங்கள் போன்ற நற்பலன்களை பூர்வபுண்ணிய இடத்தில் ஒன்பதாமிடத்தில் வியாழன் பகவான் வழங்குவார்.

ராசிக்கு 5 ல் இருக்கும் சனியால் சந்ததிக்கு துன்பம்,நோய், புத்தி சரியாக செயல்படாமல் தகுந்த முடிவு எடுக்க முடியாத நிலை, விபத்து முதலியவற்றால் அங்க ஹீனம், பணமுடை வறுமை, உறவினர் நண்பர்களுடன் பகைமை, குழந்தைகளை விட்டு பிரிதல் போன்ற அசுப பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம். ஏழாமிடத்தை பார்க்கும் சனியால் கணவன் மனைவி சண்டை,இரண்டாமிடத்தை பார்க்கும் சனியால் குடும்பத்தில் கலகம் கண் நோய் போன்ற அசுப பலன்கள் ஏற்படலாம்.


Sun transiting house: 11

High Status. The sun transits your 11th house from the moon sign or Rasi. The sun will confer you honour, health, wealth and success with this benefic transit. Income from different sources, destruction of enemeis, charity and love for others, family happiness, profit from government, vehicle and conveyance, promotion, dignity, auspicious functions in home, improvement in health are the results of this transit.

Sun aspects house 5. Result of this aspect is Bad. Mental worries

The beneficial result of Sun is obstructed by the Vedha caused by Saturn at house 5. So the good results are somehow reduced or completely absent.The beneficial result of Sun is obstructed by the Vedha caused by Kethu at house 5. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Sun is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Moon transiting house: 7

Varied comforts. Moon transits the 7th house from your moon sign or Rasi. This is a beneficial transit and will bestow you conveyances, good food and financial equilibrium. Happiness from women, vehicles, food, income from several sources, increase in social status, youngsters will get lovers, success in efforts due to good speech, profit from government, help from relatives, acquirement of clothes and ornaments, benefits from wife are predicted during this transit.

Moon aspects house 1. Result of this aspect is Good. Health and wealth

Moon is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Mercury transiting house: 12

Dominance by opponents. Mercury transits the 12th house from your moon sign or Rasi. This indicates suffering of disgrace from enemies, suffering from diseases and will not enjoy the company of a good wife.Loss of wealth, loss of peace and happiness, untimely food, obstacles in undertakings, health of spouse will give worries, pain in joints/knees, troubles by giving surety to others, loss in export business and other trans-oceanic business, quarrels with government, expenditure to good and bad cause, fatigue in journeys, small accidents and wounds, defeat at enemy and other similar bad results will be experienced during this transit of twelfth house by Mercury.

Mercury aspects house 6. Result of this aspect is God. success in undertakings

Mercury in malefic position. Mercury transiting Vedha position to good position 11. The bad results are obstructed to some extent by Rahu

Venus transiting house: 10

Quarrels. Venus transits the 10th house from your moon sign or Rasi. This is not a favouralbe positions and indicates you will suffer disgrace and will also suffer quarrels. This transit may not be good for health and may invite diseases. Untimely and unhealthy food, sorrow, travel to foreign and troubles there, loss in business/trade, trouble in career, failure of undertakings, relatives and friends will be less caring for you, loss of conjugal bliss, spoiling of health due to illicit contacts, unwanted quarrels and likely results are predicted. Quarrels with wife, illicit relations, loss of reputation in society are predicted for this transit.

Venus aspects house 4. Result of this aspect is Good. Improvement in education, vehicles

Venus in malefic position. Venus transiting Vedha position to good position 4. The bad results are obstructed to some extent by Jupiter

Venus is ruling and will improve the good results

Mars transiting house: 12

Loss of wealth. Mars transits the 12th house from your moon sign or Rasi. This is not auspicious position and you may suffer from various expenses, troubles, diseases of the eye, pinpricks from an angry wife, from bilious complaints and various other worries.Unwanted expenditures, Unwanted foreign trip and difficulties there. Quarrels with family members and spouse, danger from sharp weapons, fall from height, fractures, blood disorders, eye diseases and afflictions, poverty, debts, and other harmful effects are realized during the transit of twelfth house from Rasi by Mars

Mars aspects house 6. Result of this aspect is Good. Gain of wealth, success

Mars in malefic position. Mars transiting Vedha position to good position 3.

Mars is debilated and may not give good results.

Jupiter transiting house: 4

Discord at home, increase of opponents. Jupiter transits the 4th house from your moon sign or Rasi. This indicates you will suffer from troubles caused by your kinsmen, you will become patient and resigned and will delight in nothing. Destruction of cattle, compulsory expulsion from house, Loss is expected in speculative business. May become completely bankrupt. Domestic peace will be affected and relatives may turn foe. Fear of animal, loss of mental peace, accidents in vehicles, decreased income and other likely results will happen during this transit.

Jupiter aspects house 10. Result of this aspect is

Jupiter in malefic position. Jupiter transiting Vedha position to good position 5. The bad results are obstructed to some extent by Saturn The bad results are obstructed to some extent by Kethu

Jupiter is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Saturn transiting house: 5

Illness to children and mental anguish. Saturn transits the 5th house from your moon sign or Rasi. This is not a favourable transit for saturn. This indicates you will be separated from sons and wealth and will suffer from quarrels. This transit may not be good for children if you have some. Their health or education may be affected. Decision taking capacity will be affected and the result will failure of important plans. Accidents are possible during this period so care must be taken while driving and journeys. Loss of money, poverty, expenditures, earning money by menial jobs, loss of wealth due to women of bad nature, failure to meet daily expenditures, separation of children, danger to children, sorrow are the likely results of transit of fifth house by Saturn.

Saturn aspects house 11. Result of this aspect is

Saturn in malefic position. Saturn transiting Vedha position to good position 11. The bad results are obstructed to some extent by Rahu

Rahu transiting house: 11

Happiness

Rahu aspects house 5. Result of this aspect is

The beneficial result of Rahu is obstructed by the Vedha caused by Saturn at house 5. So the good results are somehow reduced or completely absent.The beneficial result of Rahu is obstructed by the Vedha caused by Kethu at house 5. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Kethu transiting house: 5

---

Kethu aspects house 11. Result of this aspect is

Kethu in malefic position. Kethu transiting Vedha position to good position 11. The bad results are obstructed to some extent by Rahu

2019 ஆண்டு இராசி பலன்

மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்
மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்

ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்
ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்

மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்

கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்
கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்

சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்
சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்

கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்
கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்

துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்
துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்

விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்
விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்

தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்
தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்

மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்
மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்

கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்
கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்

மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்

எம்மை தொடர

சமூக ஊடகங்களில் எம்மை பின் தொடருங்கள்.

ஃபேஸ்புக் விருப்பம்


டிவிட்டெர் விருப்பம்
Share on Twitter

யூடியூப் விருப்பம்


லிங்க்டு-இன் விருப்பம்
Share on LinkedIn

இன்றைய நாள் பலன்
தமிழ் ஜாதகங்களில் பயன்படும் சொற்களுக்கு விளக்கம்


மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குரு சந்திர யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

யோகம் என்றால் என்ன? யோகம் பொருள் மற்றும் யோகம் வகைகள்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

திதி என்றால் என்ன, அதில் பயன்படுத்தப்படும் வடமொழி சொற்களுக்கான பொருள் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Tuesday April 30, 2019

நல்ல நேரம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Monday April 29, 2019

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Saturday April 13, 2019

லக்னம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Friday April 12, 2019