எண் கணிதமுறையில் நிலவின் கடகம் இராசிக்கான இருப்பை வைத்து கணக்கிடப்பட்ட 2019 ஆண்டு பலன் கணிப்பு.

கடகம் ஆண்டு பலன், .

இன்றைய இராசி கட்டம்


வெள்ளி(சுக்கிரன்) ஞாயிறு(சூரியன்) இராகு
நிலவு இராசிஅறிவன்(புதன்) செவ்வாய்
ல‌க்
காரி(சனி)(வக்) கேது
வியாழன்(குரு)(வக்)

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும்.

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும். ராசியில் அறிவன்(புதன்),செவ்வாய் கிரக(ங்கள்)ம் உள்ளது . ராசியானது வியாழன்(குரு), பார்வை பெறுகிறது.

வருட பலன்களை குருவும் சனியும் நிர்ணயிக்கிறார்கள்

ஜன்ம ராசிக்கு 8 ல் வியாழன் (குரு) பகவான் தங்குவது கெடு பலன்களையே பெரும்பாலும் கொடுக்கும். பண இழப்பு, வீட்டை விட்டு அல்லது நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டிய நிலை, பதவி, புகழ் பறிபோதல், உடல் நலக் குறைவு ஏற்படல்

,பயணங்களில் துன்பம், விபத்து, பணமுடை, மன நிம்மதி குறைதல், நெருப்பில் ஆபத்து, அரசாங்கத்தால் தொல்லை போன்ற தீய பலன்கள் அதிகம் ஏற்படலாம்.

ஜன்ம ராசிக்கு 6 ல் சனி வரும்போது பொன் பொருள் சேரும், குடும்பத்தினர் மூலம் நிம்மதி கிடைக்கும். எதிரிகளை அளித்தல், பதவி உயர்வு, புதிய வாகனம் கிடைத்தல்,நோய் நீங்கி தேகம் திடம் பெறல், ஆண் குழந்தை பாக்கியம் போன்ற சுபமான பலன்கள் ஏற்படும். சனி ராசிக்கு எட்டாமிடத்தை பார்ப்பதால் ஆயுள் விருத்தி ஏற்படும், ராசிக்கு பன்னிரண்டாம் இடத்தை பார்ப்பதால் வீண் விரையங்களும் மூன்றாமிடத்தை பார்ப்பதால் சகோதரர்களுக்குள் சண்டையும் ஏற்படும்.


Sun transiting house: 12

Losses and ill health. The sun transits the 12th house from your moon sign or Rasi. This transit is not good for you. The position indicates that there will be sorrow, creation of a situation which causes loss to everything, quarrels and ill-health. Discord/separation with wife/husband, physical injury, expulsion from home, unwanted expenditures, harm to father, heat related diseases, unholy acts, enmity, fever, failure at work are the results of this transit.

Sun aspects house 6. Result of this aspect is Good. Relief from disease

Sun in malefic position. Sun transiting Vedha position to good position 6. The bad results are obstructed to some extent by Saturn The bad results are obstructed to some extent by Kethu

Sun is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Moon transiting house: 8

Unexpected adverse events. Moon transits the 8th house from your moon sign or Rasi. This eighth house Ashtama transit is highly unfavorable. This produce ill-health and fear from unexpected sources. You must take care during this period. Avoid long journeys and avoid taking important decisions in this period. Health will spoil, fear of jail, undertaking unlawful activities and punishment from law, stomach ailments, dangers in journeys and the likely bad results are predicted for the eighth house transit of moon.

Moon aspects house 2. Result of this aspect is Bad. Loss of wealth

Moon in malefic position. Moon transiting Vedha position to good position 11. The bad results are obstructed to some extent by Venus

Moon is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Mercury transiting house: 1

Loss of wealth. Mercury transits your Janma Rasi. This is not a favourable transit and indicates suffering from loss of wealth caused by the advice of wicked men, by tale-bearers, by imprisonment and quarrels. You will receive disagreeable intelligence when in journey. Mental imbalance, poverty, eye diseases, quarrels with brothers, destruction of wealth, fear of imprisonment, difficulties in journeys, failure in education, unhappiness in family, untimely food, theft of valuables, fatigue by journey are the results of transit of first house by mercury.

Mercury aspects house 7. Result of this aspect is Bad. quarrels

Mercury in malefic position. Mercury transiting Vedha position to good position 8. The bad results are obstructed to some extent by Moon

Venus transiting house: 11

Gain of wealth. Venus transits the 11th house from your moon sign or Rasi. This indicates you will get wealth of your friends and also get perfumes and clothes. Income will be good, reputation will increase. There will be success in all undertakings, high quality tasty food will be available, jewels and ornaments will reach you, you will be good in satisfying wife, talent in music and similar arts will be shown and will be used earn money, Will be good educated. land and properties can be acquired in this period, If Venus is located in movable sign there may be chances of foreign travles. Income will come from various sources and generally prosperous situation will prevail. Bank balance will improve and Income tax may be payable by you. Similar unwanted results will happen.

Venus aspects house 5. Result of this aspect is Bad. Not good for children

Venus is ruling and will improve the good results

Mars transiting house: 1

Mental torment. Mars transits your 1st house or Janma Rasi. This is not a favourable transit for Mars and indicates troubles. Enemies will accuse you. There will be danger to body due to weapons and blood related disorders. Separation from close relatives is indicated by this transit. Danger from fire, serpents, loss of property/money and likely bad results may happen due to this transit of Mars.

Mars aspects house 7. Result of this aspect is Bad. Loss of wealth, mental worries

Mars in malefic position.

Mars is debilated and may not give good results.

Jupiter transiting house: 5

Hapiness, birth of a child. Jupiter transits the 5th house from your moon sign or Rasi. This is a favourable position. You will get servants, prosperity, houses, women, clothes, gems and vehicles. If married and in child bearing age you will get children. Happy domestic life with wife and children, vehicular comforts, acquaintance of rich and powerful people, religious activities, donations, benefits from government, will get new servants, farmers will flourish with cattle and milk yield, will get valuable ornaments, will be respected and honored by all, can expect timely help from friends, unmarried can expect marriage during this period, may buy car and other high profile vehicles, politicians can win elections, business people will get new deals, students will pass exams with distinctions, housewives will be happier.

Jupiter aspects house 11. Result of this aspect is

Jupiter is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Saturn transiting house: 6

Dominance over opponents. Saturn transits the 6th house from your moon sign or Rasi. This is favourable position. You will be freed from enemeis and diseases and will enjoy the company of women. Wealth and money acquired by all means, help from family members, pleasures, destruction of enemies, construction of building/house, employment, promotion in job, quality food, enough money, enjoyment of good vehicles, relief from chronic diseases, health improvement, defeat of enemies, success in litigation, birth of male child and other good results are likely to happen during the transit of sixth house by Saturn.

Saturn aspects house 12. Result of this aspect is

Rahu transiting house: 12

Expenditure

Rahu aspects house 6. Result of this aspect is

Rahu in malefic position. Rahu transiting Vedha position to good position 3.

Kethu transiting house: 6

---

Kethu aspects house 12. Result of this aspect is

2019 ஆண்டு இராசி பலன்

மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்
மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்

ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்
ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்

மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்

கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்
கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்

சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்
சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்

கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்
கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்

துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்
துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்

விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்
விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்

தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்
தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்

மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்
மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்

கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்
கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்

மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்

எம்மை தொடர

சமூக ஊடகங்களில் எம்மை பின் தொடருங்கள்.

ஃபேஸ்புக் விருப்பம்


டிவிட்டெர் விருப்பம்
Share on Twitter

யூடியூப் விருப்பம்


லிங்க்டு-இன் விருப்பம்
Share on LinkedIn

இன்றைய நாள் பலன்
தமிழ் ஜாதகங்களில் பயன்படும் சொற்களுக்கு விளக்கம்


மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குரு சந்திர யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

யோகம் என்றால் என்ன? யோகம் பொருள் மற்றும் யோகம் வகைகள்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

திதி என்றால் என்ன, அதில் பயன்படுத்தப்படும் வடமொழி சொற்களுக்கான பொருள் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Tuesday April 30, 2019

நல்ல நேரம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Monday April 29, 2019

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Saturday April 13, 2019

லக்னம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Friday April 12, 2019