எண் கணிதமுறையில் நிலவின் மிதுனம் இராசிக்கான இருப்பை வைத்து கணக்கிடப்பட்ட 2019 ஆண்டு பலன் கணிப்பு.

மிதுனம் ஆண்டு பலன், .

இன்றைய இராசி கட்டம்


வெள்ளி(சுக்கிரன்) ஞாயிறு(சூரியன்) இராகு
நிலவு இராசிஅறிவன்(புதன்) செவ்வாய்
ல‌க்
காரி(சனி)(வக்) கேது
வியாழன்(குரு)(வக்)

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும்.

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும். ராசியில் ஞாயிறு(சூரியன்),ராகு கிரக(ங்கள்)ம் உள்ளது . ராசியானது காரி(சனி), கேது, பார்வை பெறுகிறது.

வருட பலன்களை குருவும் சனியும் நிர்ணயிக்கிறார்கள்

ராசிக்கு 7 ல் வியாழன் (குரு) வருவதால் மனைவி மூலம் மகிழ்ச்சி, செல்வ நிலை உயர்வு, அரசாங்கத்தின் மூலம் வருவாய், உயர்ந்த வண்டி (கார்) கிடைக்கும், கல்வியில் தேர்ச்சி, புனித பயணம் மேற்கொள்வது, வியாபார தொடர்பாக வெளிநாட்டு பயணம்,

குழந்தை பிறப்பு, பேச்சு திறமை, விரும்பிய பொருட்களை பெறுதல், இப்படி எல்லா வகையிலும் ஏழாமிடத்தில் வியாழன் பகவான் கொடுப்பார்.

ஜன்ம ராசிக்கு ஏழில் சனி பகவான் வருவதால் பண விரையம், இடம் பெயர்தல், பயணத்தின் போது விபத்து பயம், கால்நடைகள் அழிவு, வேலையாட்கள் பணியாட்கள் உங்களை விட்டு பிரிதல்,மான பங்கம்,பதவி பறிபோதல், நோய்,உடல் நலம் கெடுதல்,குறிக்கோள் இல்லாத பயணங்கள், மனதில் பயம்,உறவினர் மறைவு, பெரும் பசி,பணமுடை வறுமை,வெளியூர் வாசமும் அங்கு இன்னல்களும் என பலவித கஷ்டங்களை ஏழாமிடத்தில் சனி பகவான் தருகிறார். சனி ஒன்பதாமிடத்தை பார்ப்பதால் தகப்பனாருக்கு ஏதாவது பாதிப்பு, ஜன்ம ராசியை பார்ப்பதால் உங்களுக்கு உடல் நிலை பாதிப்பு போன்ற கெடுதல்களை சனி பகவான் தருகிறார்.


Sun transiting house: 1

Ill health and fruitless travel. Presently the sun transits your birth sign or Rasi. This will cause you suffer from loss of wealth, loss of prestige, sickness and you will have many obstacles and aimless travels. Your eyes may be affected and disease in head is expected. Heat related ailments, stomach disorders are also predicted. Misunderstanding with husband/wife, fear, disgrace, fruitless travel, untimely food are also expected. Try to avoid confrontations and calm yourself down.

Sun aspects house 7. Result of this aspect is Bad. Accident in journey, disease to spouse

Sun in malefic position.

Sun is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Moon transiting house: 9

Ill health. Moon transits the 9th house from your moon sign or Rasi. This will give pain of mind, chest pain, fatigue of body and the like. Religious inclinations, desire in visiting temples and holy places, undertaking charitable works, happy from journeys, increase of sexual desire and likely conception of wife or childbirth are the results predicted for this transit.

Moon aspects house 3. Result of this aspect is Good. Success in undertakings. Income

Moon in malefic position. Moon transiting Vedha position to good position 3.

Moon is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Mercury transiting house: 2

Gain of wealth. Mercury transits the 2nd house from your moon sign or Rasi. This indicates suffering from disgrace but this position will give you gains, success and wealth. Loss of pride and self respect, loss of property, anger, wont respect ohters. According to Brihat Samhita even though Mercury is harmful in second house, there will be gain of wealth during this period. Another school of thought tells that Mercury is very harmful and give disease, quarrels, fear of death during the transit of second house.

Mercury aspects house 8. Result of this aspect is Good. Gain of wealth

Venus transiting house: 12

Acquisition of wealth. Venus transits the 12th house from your moon sign or Rasi. This is a favourable position and indicates acquisition of house and clothes. There will be good sleep and rest. Help will come from various sources. You will love your wife (or husband) very much. Ministerial posts are possible. Will spend money for sensual enjoyment. There will be budget deficiency at the end of month. Cars and other vehicles are obtainable. Even though Venus is in the house of expenses and make you spend more you will also earn more.

Venus aspects house 6. Result of this aspect is Bad. disease

The beneficial result of Venus is obstructed by the Vedha caused by Jupiter at house 6. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Venus is ruling and will improve the good results

Mars transiting house: 2

Loss of wealth. Mars transits the 2nd house from moon sign or Rasi. This not a favourable transit and indicates displeasure from Government and suffering from quarrels, from enemies and disgrace is indicated. Fear from thieves and affliction of body with bilious and windy complaints is also indicated. Loss of wealth/property, loss of prestige, diseases in eyes and face, mental anguish, loss in agriculture and farming, displeasure with family, wife and children, failure in education, severe fever, enmity, quarrels with others and likely bad results are expected during this transit.

Mars aspects house 8. Result of this aspect is Bad. Injury/wound due to weapons

Mars in malefic position.

Mars is debilated and may not give good results.

Jupiter transiting house: 6

Trouble from enemies. Jupiter transits the 6ht house from your moon sign or Rasi. This an unfavourable position for you. You become worried person and no happiness is found in home, spouse and children. Destruction of wealth, displacement of residence, suffering punishments for offense done by others, physical injury, diseases, trouble from enemies, hatred towards wife and children are the results of this transit. Failure in undertakings, fear of fire, anger of government, dishonor, anger, failures and other bad results are expected during the transit of sixth house by Jupiter.

Jupiter aspects house 12. Result of this aspect is

Jupiter in malefic position.

Jupiter is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Saturn transiting house: 7

Troublesome journey and illness to wife. Saturn transits the 7th house from your moon sign or Rasi. This is not a favourable position. You will be separated from wife and children will travel on foot in a pitiable condition. There will be fear of accident during journey, farmers will get their cattle destroyed, servants will abandon you, loss of prestige, loss of job are possible. There may be severe poverty, disease, low earnings, earnings by menial jobs, wandering without objectives, travel to foreign places/countries and experiencing difficulties there, difficulty maintaining family and daily expenses. Thus Saturn in seventh house is highly in-auspicious and make life a hell.

Saturn aspects house 1. Result of this aspect is

Saturn in malefic position.

Rahu transiting house: 1

Sickness or death

Rahu aspects house 7. Result of this aspect is

Rahu in malefic position.

Kethu transiting house: 7

---

Kethu aspects house 1. Result of this aspect is

Kethu in malefic position.

2019 ஆண்டு இராசி பலன்

மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்
மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்

ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்
ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்

மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்

கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்
கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்

சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்
சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்

கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்
கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்

துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்
துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்

விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்
விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்

தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்
தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்

மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்
மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்

கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்
கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்

மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்

எம்மை தொடர

சமூக ஊடகங்களில் எம்மை பின் தொடருங்கள்.

ஃபேஸ்புக் விருப்பம்


டிவிட்டெர் விருப்பம்
Share on Twitter

யூடியூப் விருப்பம்


லிங்க்டு-இன் விருப்பம்
Share on LinkedIn

இன்றைய நாள் பலன்
தமிழ் ஜாதகங்களில் பயன்படும் சொற்களுக்கு விளக்கம்


மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குரு சந்திர யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

யோகம் என்றால் என்ன? யோகம் பொருள் மற்றும் யோகம் வகைகள்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

திதி என்றால் என்ன, அதில் பயன்படுத்தப்படும் வடமொழி சொற்களுக்கான பொருள் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Tuesday April 30, 2019

நல்ல நேரம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Monday April 29, 2019

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Saturday April 13, 2019

லக்னம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Friday April 12, 2019