எண் கணிதமுறையில் நிலவின் ரிஷபம் இராசிக்கான இருப்பை வைத்து கணக்கிடப்பட்ட 2019 ஆண்டு பலன் கணிப்பு.

ரிஷபம் ஆண்டு பலன், .

இன்றைய இராசி கட்டம்


வெள்ளி(சுக்கிரன்) ஞாயிறு(சூரியன்) இராகு
நிலவு இராசிஅறிவன்(புதன்) செவ்வாய்
ல‌க்
காரி(சனி)(வக்) கேது
வியாழன்(குரு)(வக்)

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும்.

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும். ராசியில் வெள்ளி(சுக்கிரன்) கிரக(ங்கள்)ம் உள்ளது . ராசியானது வியாழன்(குரு), பார்வை பெறுகிறது.

வருட பலன்களை குருவும் சனியும் நிர்ணயிக்கிறார்கள்

ராசிக்கு 6 ல் வியாழன் (குரு) வருவதால் வறட்சி , பஞ்சம், இடம்விட்டு இடம் பெயர்தல், பிறர் செய்த குற்றத்திற்கு நீங்கள் தண்டனை அனுபவித்தல், வயிற்றளைச்சை நோய், மனைவி மக்களிடம் வெறுப்பு,

எதிலும் முழுமை இல்லாத நிலை, முயற்சிகள் வீணாதல், அரசாங்க பகை போன்ற தீய பலன்கள் ஏற்படும்.

சனி தங்கள் ஜன்ம ராசிக்கு எட்டாமிடத்தில் உள்ளது. இது அஷ்டம சனி எனப்படும் கடுமையான நிலையாகும். வயிற்று நோய், பண நஷ்டம், எடுத்த காரியங்களில் தோல்வி,கால்நடைகள் அழிவு, நண்பர்களுக்கு கஷ்டம், அரசாங்கத்தால் தொல்லை,சிறை தண்டனை,மான பங்கம், பலவகை தடங்கல்கள்,வீண் செலவுகள், அபராதம் செலுத்துதல்,கண் நோய், வறுமை,கடுமையாக உழைக்க வேண்டிய நிர்பந்தம், போன்ற அசுபமான பலன்கள் ஏற்படும். சனி இரண்டாமிடத்தை பார்ப்பதால் குடும்பத்தில் சச்சரவு, ஐந்தாமிடத்தை பார்ப்பதால் குழந்தைகளின் உடல்நிலை கெடுதல் போன்ற பலன்கள் ஏற்படும்.


Sun transiting house: 2

Loss of wealth. Presently the Sun transits the second house from birth sign or Rasi. This position of Sun indicates loss of wealth. You will suffer deceit and you will have full of financial worries. Eye and head diseases, discord with wife/husband, anger, fear from government, loss of money, loss in business is expected.

Sun aspects house 8. Result of this aspect is Bad. Difficulties and disease

Sun in malefic position.

Sun is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Moon transiting house: 10

Success in undertakings. Moon transits the 10th house from your moon sign or Rasi. This transit is favourable and indicates that success will attend in every sphere of activity. This is positive for your career/business. Success in job, promotion, help from government officials, increase of courage and confidence, new opportunities in business, turning points, pilgrimages, improvement in status are predicted during this transit. Try not to confront anyone during this time, success will be yours at the end.

Moon aspects house 4. Result of this aspect is Bad. Disease in stomach

Moon is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Mercury transiting house: 3

Fear from foes. Mercury transits the third house from your moon sign or Rasi. You will make new friends, will be afraid of troubles from the Government and trouble from enemies, may quit your place due to wicked deeds. Fear of enemies, family feud, loss of money, situation will force to work for other, misunderstanding among brothers, cowardness will increase, expulsion from home, fear from government and other enemies, enmity with friends and relatives. So mercury is not beneficial in third house.

Mercury aspects house 9. Result of this aspect is Bad. sorrow, difficulties

Mercury in malefic position. Mercury transiting Vedha position to good position 4.

Venus transiting house: 1

Physical pleasure. Venus transits your Janma Rasi. This indicates you will enjoy excellent perfumes, flowers, clothes, houses, bed, meals and women. Acquisition of jewels, sexual enjoyment will be experienced during this period. You will also get high-class vehicles, success in education especially mathematics. All kinds of sensual enjoyment, whatever enjoyments are available for the five senses will be achieved. Bed pleasure, clothes, ornaments, fragrances, timely and tasty food will be enjoyed by you during this time. Acquaintance of women (if your are women, men), promotion in career are also predicted for transit first house be Venus.

Venus aspects house 7. Result of this aspect is Good. Happiness from women

The beneficial result of Venus is obstructed by the Vedha caused by Saturn at house 8. So the good results are somehow reduced or completely absent.The beneficial result of Venus is obstructed by the Vedha caused by Kethu at house 8. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Venus is ruling and will improve the good results

Mars transiting house: 3

Victory. Mars transits the 3rd house from the moon sign or Rasi. This is a favourable transit and gives rise to gain of objects, pleasure from children, good health, access to riches and new clothes. You will achieve victory from all aspects of lie, position of Mars is favourable to progeny, profit from agriculture, land/real estate, acquirement of fine jewels and clothes, success in education, mental ability/bravery to accomplish any task and the likely good results will occur during this transit of Mars.

Mars aspects house 9. Result of this aspect is Bad. Disesae, loss of honour

Mars is debilated and may not give good results.

Jupiter transiting house: 7

Comforts from wife. Jupiter's transits the 7th house from your moon sign or Rasi. This indicates you will enjoy good bed, the company of an excellent woman, wealth, good meals, flowers, conveyance. Your speech and intelligence will improve. Senventh house transit of Jupiter gives comforts from spouse. Increased wealth, rewards/benefits from government, attainment of vehicles, happiness from wife, success in education, pilgrimages, business related foreign travels, birth of children, attainment of clothes and ornaments, tasty food,good fragrances, drinks, increased physical attraction, monetary gains and similar good results are predicted during this transit.

Jupiter aspects house 1. Result of this aspect is

The beneficial result of Jupiter is obstructed by the Vedha caused by Mercury at house 3. So the good results are somehow reduced or completely absent.The beneficial result of Jupiter is obstructed by the Vedha caused by Mars at house 3. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Jupiter is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Saturn transiting house: 8

Varied misfortunes. Saturn transits the 8th house from your moon sign or Rasi. This position is highly unfavourable for you. You will be separated from wife and children will travel on foot in a pitiable condition. Stomach pain, loss of money, failure of all undertakings, variety of diseases, danger to children, strain in relations with government, fear of imprisonment, facing penal action paying penalties, transfer to far remote places, eye diseases are predicted. You will speak more lies, will do mean jobs, poverty will strike, women may bring bad name for you, accidents are possible. This period is called Ashtama sani and is more dreaded after 7.5 years Sade Sati.

Saturn aspects house 2. Result of this aspect is

Saturn in malefic position.

Rahu transiting house: 2

Loss of wealth

Rahu aspects house 8. Result of this aspect is

Rahu in malefic position.

Kethu transiting house: 8

---

Kethu aspects house 2. Result of this aspect is

Kethu in malefic position.

2019 ஆண்டு இராசி பலன்

மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்
மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்

ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்
ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்

மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்

கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்
கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்

சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்
சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்

கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்
கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்

துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்
துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்

விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்
விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்

தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்
தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்

மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்
மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்

கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்
கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்

மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்

எம்மை தொடர

சமூக ஊடகங்களில் எம்மை பின் தொடருங்கள்.

ஃபேஸ்புக் விருப்பம்


டிவிட்டெர் விருப்பம்
Share on Twitter

யூடியூப் விருப்பம்


லிங்க்டு-இன் விருப்பம்
Share on LinkedIn

இன்றைய நாள் பலன்
தமிழ் ஜாதகங்களில் பயன்படும் சொற்களுக்கு விளக்கம்


மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குரு சந்திர யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

யோகம் என்றால் என்ன? யோகம் பொருள் மற்றும் யோகம் வகைகள்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

திதி என்றால் என்ன, அதில் பயன்படுத்தப்படும் வடமொழி சொற்களுக்கான பொருள் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Tuesday April 30, 2019

நல்ல நேரம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Monday April 29, 2019

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Saturday April 13, 2019

லக்னம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Friday April 12, 2019