எண் கணிதமுறையில் நிலவின் மீனம் இராசிக்கான இருப்பை வைத்து கணக்கிடப்பட்ட 2019 ஆண்டு பலன் கணிப்பு.

மீனம் ஆண்டு பலன், .

இன்றைய இராசி கட்டம்


வெள்ளி(சுக்கிரன்) ஞாயிறு(சூரியன்) இராகு
நிலவு இராசிஅறிவன்(புதன்) செவ்வாய்
ல‌க்
காரி(சனி)(வக்) கேது
வியாழன்(குரு)(வக்)

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும்.

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும். ராசியானது வியாழன்(குரு), பார்வை பெறுகிறது.

வருட பலன்களை குருவும் சனியும் நிர்ணயிக்கிறார்கள்

ராசிக்கு நான்கமிடத்தில் வரும் வியாழன் (குரு) பகவான் சற்று கடுமையான பலன்களையே தருகிறார். கால்நடைகள் அழிதல், வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டிய நிலை, சூதாட்டம், பரிசு சீட்டு, பங்குச் சந்தை இவற்றில் ஈடுபட்டு பணத்தை இழத்தல்,

உறவினர்களால் வேறுக்கப்படல், வண்டி விபத்து, மரியாதை கெடல், வீண் பழி சுமதப்படுதல் போன்ற கடுமையான பலன்களையே வியாழன் பகவான் வழங்குவார்.

ஜன்ம ராசிக்கு பத்தில் வரும் சனியால் பதவிக்கு ஆபத்து, வேண்டாத இடமாற்றம்,மனபயம்,கருமித்தனம்,அதிக உழைப்பு குறைந்த வருவாய்,வீண் அலைச்சல்,நோய்கள் பாதிப்பு,இருதய பிரச்னை,புத்தி தெளிவற்ற நிலை,லாபமில்லாத ஆதாயமில்லாத வேலைகளை செய்தல் என்று அசுப பலன்கள் ஏற்படலாம். நான்காமிடத்தை பார்க்கும் சனியால் தாயாரின் உடல்நலம் பாதிக்கலாம், மாணவர்கள் கல்வியில் கவனம் தேவை.


Sun transiting house: 4

Illness, worries. The sun transits the fourth house from your birth sign or Rasi. This is an indication of diseases, constant attack from opponents, no peace of mind, pressure from creditors, and sorrow and misery. This position will give troubles in domestic life, situations might compel expulsion form house, make difficulties in decision making, friends and relatives will turn foes, female members in house may be afflicted by diseases, affect conjugal bliss, fever and other physical problems are indicated.

Sun aspects house 10. Result of this aspect is Good. Success in career/profession

Sun in malefic position. Sun transiting Vedha position to good position 10. The bad results are obstructed to some extent by Saturn The bad results are obstructed to some extent by Kethu

Sun is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Moon transiting house: 12

Expenditure. Moon transits the 12th house from your moon sign or Rasi. This is not a favorable positions and indicates suffering from accidents and injuries. You must be careful during this period. Loss of peace, forceful expulsion from home, expenditures, lack of money and borrowing from others on that account, expenditures due to women, loss in all undertakings, untimely food, mental anguish and anger, laziness, jealous, discord with relatives and friends are the likely results of transit of twelfth house by moon.

Moon aspects house 6. Result of this aspect is Good. profit, loss of enemy

Moon in malefic position. Moon transiting Vedha position to good position 6.

Moon is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Mercury transiting house: 5

Discord with wife and children Mercury transits the 5th house from your moon sign or Rasi. This indicates quarrel with your wife and sons and will not enjoy the company of an excellent wife. Mental imbalance, poverty, various diseases, ignored by others, everyone becomes enemy, disease to maternal uncles, disease to children, quarrel with spouse and children, and similar ill effects will be shown during the transit of first house from fifth house by mercury.

Mercury aspects house 11. Result of this aspect is Good. Gain of wealth

Mercury in malefic position. Mercury transiting Vedha position to good position 2.

Venus transiting house: 3

Varied Gains. Venus transits the 3rd house from your moon sign or Rasi. This indicates you will become influential, wealthy and respectable and will get clothes and ornaments. Your enemy will meet with ruin. Separation of spouse may happen. You will be more sympathetic towards others. Will be successful in undertakings. Enemies will be subdued, will get new friends and help from them, will become more courageous and spirited. Thus Venus in third house will produce good results.

Venus aspects house 9. Result of this aspect is Good. enjoyment

Venus is ruling and will improve the good results

Mars transiting house: 5

Mental anguish. Mars transits the 5th house from your moon sign or Rasi. Enemies will increase, fresh diseases will make their appearance and mental peace will be completely absent when Mars passes through the 5th house. Loss from several quarters, mental imbalance, mental anguish, quarrel with others, increased anger, danger to progeny, involvement in bad company, insufficient money are the likely results. This transit may affect the health of spouse, wife may experience miscarriage. Body will lose vitality and become susceptible to diseases. Loss of money, untimely and bad food and likely results will happen during this transit of fifth house by Mars.

Mars aspects house 11. Result of this aspect is Good. Gain of wealth

Mars in malefic position. Mars transiting Vedha position to good position 11.

Mars is debilated and may not give good results.

Jupiter transiting house: 9

Virtuous pursuits, many gains. Jupiter's transits the 9th house from your moon sign or Rasi. This indicates you will become efficient at work and influential and you will get sons, success in work, wealth and gain. May become a leader of a group, politicians will gain positions, help will come from father/mother. This transit will make one pious, god-fearing, good natured person. Benefits profits from government, religious works, donations, interest in spiritual life are expected. You will occupy positions so that others will obey your commands. Successful foreign trips are expected. Thus transit of ninth house by Jupiter is beneficial in all ways.

Jupiter aspects house 3. Result of this aspect is

The beneficial result of Jupiter is obstructed by the Vedha caused by Saturn at house 10. So the good results are somehow reduced or completely absent.The beneficial result of Jupiter is obstructed by the Vedha caused by Kethu at house 10. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Jupiter is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Saturn transiting house: 10

Obstacles to career. Saturn transits the 10th house from your moon sign or Rasi. This not a beneficial position. You will suffer loss of wealth, learning and fame. There may be unwanted transfer, de-promotion, suspension and other bitter circumstance in career. Increased fear, separation form home, difficulty in earning, decreased income, wanderings, heart ailment and other diseases, ever increasing work load, difficulty in completing tasks, working for no profit and other results are predicted for this transit of tenth house by Saturn.

Saturn aspects house 4. Result of this aspect is

Saturn in malefic position.

Rahu transiting house: 4

Sorrow

Rahu aspects house 10. Result of this aspect is

Rahu in malefic position.

Kethu transiting house: 10

---

Kethu aspects house 4. Result of this aspect is

Kethu in malefic position.

2019 ஆண்டு இராசி பலன்

மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்
மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்

ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்
ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்

மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்

கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்
கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்

சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்
சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்

கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்
கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்

துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்
துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்

விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்
விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்

தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்
தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்

மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்
மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்

கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்
கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்

மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்

எம்மை தொடர

சமூக ஊடகங்களில் எம்மை பின் தொடருங்கள்.

ஃபேஸ்புக் விருப்பம்


டிவிட்டெர் விருப்பம்
Share on Twitter

யூடியூப் விருப்பம்


லிங்க்டு-இன் விருப்பம்
Share on LinkedIn

இன்றைய நாள் பலன்
தமிழ் ஜாதகங்களில் பயன்படும் சொற்களுக்கு விளக்கம்


மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குரு சந்திர யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

யோகம் என்றால் என்ன? யோகம் பொருள் மற்றும் யோகம் வகைகள்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

திதி என்றால் என்ன, அதில் பயன்படுத்தப்படும் வடமொழி சொற்களுக்கான பொருள் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Tuesday April 30, 2019

நல்ல நேரம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Monday April 29, 2019

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Saturday April 13, 2019

லக்னம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Friday April 12, 2019