எண் கணிதமுறையில் நிலவின் கும்பம் இராசிக்கான இருப்பை வைத்து கணக்கிடப்பட்ட 2019 ஆண்டு பலன் கணிப்பு.

கும்பம் ஆண்டு பலன், .

இன்றைய இராசி கட்டம்


வெள்ளி(சுக்கிரன்) ஞாயிறு(சூரியன்) இராகு
நிலவு இராசிஅறிவன்(புதன்) செவ்வாய்
ல‌க்
காரி(சனி)(வக்) கேது
வியாழன்(குரு)(வக்)

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும்.

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும். ராசியில் நிலவு(சந்திரன்) கிரக(ங்கள்)ம் உள்ளது . ராசியானது செவ்வாய், காரி(சனி), பார்வை பெறுகிறது.

வருட பலன்களை குருவும் சனியும் நிர்ணயிக்கிறார்கள்

ராசிக்கு 3 ல் வியாழன் (குரு) வரும்போது பெருத்த கெட்ட செயலோ அல்லது துக்கமோ ஏற்படலாம், உடன் பிறந்தோருக்கு கண்டம், விரும்பாத இட பெயர்ச்சி, தகப்பனருக்கு கண்டம், உறவினருடன் பகை, சிறை பயம், நோய், எதிலும் முடிவெடுக்க இயலாமை, வேலையில் உயர்ந்த மதிப்பு பறிபோதல்,

வியாபாரத்தில் நொடிப்பு, பண முடை, வீண் அலைச்சல் போன்ற தீய பலன்களை வியாழன் பகவான் மூன்றமிடத்தில் வழங்குவார்.

ராசிக்கு பதினொன்றில் சனி வருவதால் அனுகூலமான பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம். நோய்கள் நீங்கி உடல் பலமும் பொலிவும் பெறலாம். அதிகாரி, அமைச்சர் பதவி கூட கிடைக்கலாம், கெளரவமும் அந்தஸ்தும் ஏற்படும், கட்டளை இடும் பெரும் பதவிகள் கிடைக்கும், ஊருக்குள் பெரிய மனிதராக வலம் வருவீர்கள், காம இச்சை அதிகரிக்கும்,அது நிறைவேறும். மற்றவர் பணம் வந்து சேரும், பல நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள், உங்களுக்கு உதவுவார்கள், வீட்டுக்கு தேவையான அனைத்து வாழ்க்கை வசதிகளும் கிடைக்கும். மொத்தத்தில் இந்த 2.5 வருடத்தில் ராஜ யோகத்தை அனுபவிப்பீர்கள்.


Sun transiting house: 5

Mental anguish. The sun transits the fifth house from your birth sign or Rasi. This is not a favourable transit for you. This will cause mental agitation, ill-health, embarrassment and accidents. This position of sun result in mental disturbances and disorders. Sexual urge will increase and may left unfulfilled, may be troubled by government, help may not come from relatives when needed, health may spoil, friends will turn foes, financial difficulties, fear of jail etc. are the results of this transit.

Sun aspects house 11. Result of this aspect is Good. Increased income

Sun in malefic position. Sun transiting Vedha position to good position 11. The bad results are obstructed to some extent by Saturn The bad results are obstructed to some extent by Kethu

Sun is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Moon transiting house: 1

Good fortune. Presently Moon transits your moon sign or Rasi. This indicates beneficial results including excellent food, bed and clothes. Also this transit will result in health, enjoyment, success in tantric practice, help from elders, promotion, monetary gains, journeys and good speech. Delicious and timely food, perfumes, garments and ornaments will be acquired during this time.

Moon aspects house 7. Result of this aspect is Good. Income, government help

The beneficial result of Moon is obstructed by the Vedha caused by Sun at house 5. So the good results are somehow reduced or completely absent.The beneficial result of Moon is obstructed by the Vedha caused by Rahu at house 5. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Moon is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Mercury transiting house: 6

Dominance over opponents. Mercury transits the 6th house from your moon sign or Rasi. This indicates you will be liked by all and will gain renown. Many beneficial yogas will happen. Will get many servants and maids. Will get new clothes and ornaments. Maternal uncle will prosper. May get government jobs during this period. No improvement in education, Will become courageous, success in writing (as a writer), gain popularity among public, will earn much wealth, will be respected by many, will get distinctions honors by universities. Thus Mercury or budha will shed its benefic effects during the transit of sixth house.

Mercury aspects house 12. Result of this aspect is Bad. Loss of wealth, difficulties

Venus transiting house: 4

Increase in the number of friends. Venus transits the 4th house from your moon sign or Rasi. This indicates you will get new friends and will become greatly powerful. There may be separate residing quarters or house for you. Success in education, increased physical vitality and beauty, increased intelligence, helping tendency, forgiveness, increased standard of living, powerful position in employment, help from relatives, and other good results are predicted from this transit.

Venus aspects house 10. Result of this aspect is Good.Gain of income, business

The beneficial result of Venus is obstructed by the Vedha caused by Jupiter at house 10. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Venus is ruling and will improve the good results

Mars transiting house: 6

Victory over enemy and disease. Mars transits the 6th house from your moon sign or Rasi. This is a favourable transit and indicates relief from troubles, worries and ill-health is predicted. You will lead and independent life, obtains riches and becomes pretty cheerful. You can expect success in litigations and cure from disease. You debts may also decrease. Improvement in finances, Acquirement of clothes and ornaments, success in all undertakings are expected. You will have victory of enemies and win litigation and court cases. Relief and cure from diseases are expected. Health will improve. Economic status will improve. Unmarried people can expect marriage during this period. Farmers can expect good harvest and profit from land. Sexual lust will increase and will be satisfied, digestive capacity will increase and as a result intake of food will increase. Also good and tasty food will be available for consumption. So more good results can be expected during this transit of 6th house from rasi by Mars.

Mars aspects house 12. Result of this aspect is Bad. Expenditures

Mars is debilated and may not give good results.

Jupiter transiting house: 10

Apprehensions about career. Jupiter transits the 10th house from your moon sign or Rasi. This is not a favourable positions and indicates you will quit your place and suffer loss of health and wealth. Care must be taken in every action since Jupiter's position is not good. May face problems in job and may lose it. Health may suffer. Eye diseases are expected, physical and mental fatigue, displacement of residence, danger to children, lose of property, death of close relative are the bad results of this transit. This one year period is not favorable to your job or profession. So don't be aggressive in office or whatever field you are working in.

Jupiter aspects house 4. Result of this aspect is

Jupiter in malefic position. Jupiter transiting Vedha position to good position 9.

Jupiter is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Saturn transiting house: 11

Inflow of wealth, varied comforts. Saturn transits the 11th house from your moon sign or Rasi. This is highly beneficial position. Monetary gains are expected. Money will come from multiple sources, cure from diseases, increased vitality, attainment of jobs in government, birth of female child, increased popularity name and fame, commanding positions, increased sexual desire and satisfaction, acquiring property of others, profit from all business undertakings, new friends are the possible results of this transit. There may be no deficiency in material satisfaction, all household articles will be filled in house. Thus Saturn is helpful during this 2.5 years.

Saturn aspects house 5. Result of this aspect is

The beneficial result of Saturn is obstructed by the Vedha caused by Sun at house 5. So the good results are somehow reduced or completely absent.The beneficial result of Saturn is obstructed by the Vedha caused by Rahu at house 5. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Rahu transiting house: 5

Financial loss

Rahu aspects house 11. Result of this aspect is

Rahu in malefic position. Rahu transiting Vedha position to good position 11. The bad results are obstructed to some extent by Saturn The bad results are obstructed to some extent by Kethu

Kethu transiting house: 11

---

Kethu aspects house 5. Result of this aspect is

The beneficial result of Kethu is obstructed by the Vedha caused by Sun at house 5. So the good results are somehow reduced or completely absent.The beneficial result of Kethu is obstructed by the Vedha caused by Rahu at house 5. So the good results are somehow reduced or completely absent.

2019 ஆண்டு இராசி பலன்

மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்
மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்

ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்
ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்

மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்

கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்
கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்

சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்
சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்

கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்
கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்

துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்
துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்

விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்
விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்

தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்
தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்

மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்
மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்

கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்
கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்

மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்

எம்மை தொடர

சமூக ஊடகங்களில் எம்மை பின் தொடருங்கள்.

ஃபேஸ்புக் விருப்பம்


டிவிட்டெர் விருப்பம்
Share on Twitter

யூடியூப் விருப்பம்


லிங்க்டு-இன் விருப்பம்
Share on LinkedIn

இன்றைய நாள் பலன்
தமிழ் ஜாதகங்களில் பயன்படும் சொற்களுக்கு விளக்கம்


மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குரு சந்திர யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

யோகம் என்றால் என்ன? யோகம் பொருள் மற்றும் யோகம் வகைகள்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

திதி என்றால் என்ன, அதில் பயன்படுத்தப்படும் வடமொழி சொற்களுக்கான பொருள் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Tuesday April 30, 2019

நல்ல நேரம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Monday April 29, 2019

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Saturday April 13, 2019

லக்னம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Friday April 12, 2019