எண் கணிதமுறையில் நிலவின் மேஷம் இராசிக்கான இருப்பை வைத்து கணக்கிடப்பட்ட 2019 ஆண்டு பலன் கணிப்பு.

மேஷம் ஆண்டு பலன், .

இன்றைய இராசி கட்டம்


வெள்ளி(சுக்கிரன்) ஞாயிறு(சூரியன்) இராகு
நிலவு இராசிஅறிவன்(புதன்) செவ்வாய்
ல‌க்
காரி(சனி)(வக்) கேது
வியாழன்(குரு)(வக்)

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும்.

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும்.

வருட பலன்களை குருவும் சனியும் நிர்ணயிக்கிறார்கள்

ஜன்ம ராசிக்கு 5 ல் வியாழன் (குரு) வருவதால் குடும்ப வாழ்வில் மகிழ்ச்சி பெருகும். நல்ல செயல்கள் நடைபெறும். வண்டி வாங்குவீர்கள். தொண்டு போன்ற புனித செயல்களில் ஈடுபடுவீர்கள். அரசாங்க வேலை கிடைக்கலாம்.

ஆண் குழந்தை பிறக்கலாம். கால்நடை,பால்வளம் பெருகும். ஆடை, அனிகலன், அந்தஸ்து, மரியாதை, மணமாகாதவர்களுக்கு திருமணம் போன்ற நல்ல பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம்.

ஜன்ம ராசிக்கு ஒன்பதில் சனி வரும்போது வீண் விரையம்,புண்ணிய காரியங்கள் தடைபடல், தகப்பனாருக்கு கண்டம், சோகமான மனநிலை,நோய்கள், விபத்து ஏற்படும் வாய்ப்பு, நல்ல வாய்ப்புகள் கை நழுவுதல் போன்ற அசுப பலன்கள் ஏற்படும். பதினொன்றாம் இடத்தை சனி பார்ப்பதால் தொழிலில் பெரிய லாபத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது. மூன்றமிடத்தை பார்ப்பதால் தைரிய குறைவு, காது சம்பந்தமான நோய்கள் ஏற்படலாம்.


Sun transiting house: 3

Health and wealth. The sun transits the third house from your birth sign or Rasi. This is a benefic transit. This indicates there will be advent of money, you can expect inflow of money, happiness, relief from diseases, recognition from superiors, honors and courage. You will defeat enemies, childless can expect children, you can enjoy the company of your loved one, you can win arguments, can expect promotions, will get transfers to your place of choice, inflow of money will increase.

Sun aspects house 9. Result of this aspect is Bad. Danger to father

The beneficial result of Sun is obstructed by the Vedha caused by Saturn at house 9. So the good results are somehow reduced or completely absent.The beneficial result of Sun is obstructed by the Vedha caused by Kethu at house 9. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Sun is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Moon transiting house: 11

Gains, happiness. Moon transits the 11th house from your moon sign or Rasi. This indicates that you will enjoy prosperity, will get wealth and new friends. Monetary gains, profits through women, sexual enjoyments, success in education, delicious food, reconciliation with separated family members and happiness on that account, freedom from diseases are the likely results of the transit of eleventh house by moon.

Moon aspects house 5. Result of this aspect is Bad. fear

The beneficial result of Moon is obstructed by the Vedha caused by Jupiter at house 8. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Moon is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Mercury transiting house: 4

Multiple gains. Mercury transits the 4th house from your moon sign or Rasi. This is favourable transit of mercury and indicates much gains and increase of kinsmen. Mind will become clear and become able to thing rationally, new ideas will emanate, not good for mother and father, acquisition of vehicles, increase of respect, enjoyment of company of women, travels and gains due to those travels, and good income to family and likely results will happen during the transit of fourth house by mercury.

Mercury aspects house 10. Result of this aspect is Good. Gains and comforts

The beneficial result of Mercury is obstructed by the Vedha caused by Sun at house 3. So the good results are somehow reduced or completely absent.The beneficial result of Mercury is obstructed by the Vedha caused by Rahu at house 3. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Venus transiting house: 2

Inflow of wealth. Venus transits the 2nd house from your moon sign or Rasi. This indicates you will get wealth, gain and fortunes from the Government, will have a prosperous family, will enjoy flowers and gems and will be of bright appearance. You will donate food to others. Will learn arts, music etc. will enjoy beauty, income will be sufficient, will enjoy good food, physical appearance will improve. Help from government, inflow of wealth, articles of sensual enjoyment, increased health, awards from governments and other good results are predicted for transit of second house by Venus.

Venus aspects house 8. Result of this aspect is Bad. disease of sexual organ

Venus is ruling and will improve the good results

Mars transiting house: 4

Displacement from place of work or residence. Mars transits the 4th house from your moon sign or Rasi. This indicates bad results such as fever, digestive troubles, blood discharges and depravity of character. Unwanted expenditure and loss, Blood disorder and related diseases, loss of prestige and pride, theft of gold and other precious from house, fear from fire, accidents from vehicles, wounds from sharp weapons, enmity of relatives, quarrels in house, danger to mother, expulsion from home are the likely results. Be careful about the secret plans against you by enemies, the situation of Mars might induce mental imbalance. Loss of position, stomach disorder, digestive problems, dissentry, death of close relatives, scarcity of food in home are the likely results of this transit.

Mars aspects house 10. Result of this aspect is Good. Gains and growth

Mars in malefic position.

Mars is debilated and may not give good results.

Jupiter transiting house: 8

Unwanted travel, loss of wealth. Jupiter's transits the 8th house from your moon sign or Rasi. This indicates sufferings from imprisonment, diseases, heavy grief, the fatigue of journey and serious illness. Destruction of wealth, expulsion from house, loss of position, failure in career, danger to life are expected. Name will spoil due to relation with subordinates. Journeys will be uncomfortable, money will go wasted, some may face imprisonment. Diseases may make life harder and painful. You will not get enough compensation for your work, physical fatigue, danger from fire and likely bad results are expected during the transit of eighth house by Jupiter.

Jupiter aspects house 2. Result of this aspect is

Jupiter in malefic position. Jupiter transiting Vedha position to good position 11. The bad results are obstructed to some extent by Moon

Jupiter is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Saturn transiting house: 9

Harm to father. Saturn transits the 9th house from your moon sign or Rasi. This is not a favourable position for saturn. You will be separated from wife and children will travel on foot in a pitiable condition. You will suffer from hatred, chest pain, imprisonment and in consequence will not properly observe the daily duties. Expenses and loss, failure or obstacles in charity works, there may be necessary to do last rites to father or equivalent relative. Loss of happiness, several kind of diseases, danger of accidents, difficulty in earning money, loss of good opportunities, lack of luck, involvement in bad karma, loss of belief in god are the possible results of this transit. According to some Tamil Jyotisha books there will be good time for the native and there will be success in undertakings, acquaintance of women, name and fame, commanding positions, servants, good food etc.

Saturn aspects house 3. Result of this aspect is

Saturn in malefic position. Saturn transiting Vedha position to good position 6.

Rahu transiting house: 3

Happiness

Rahu aspects house 9. Result of this aspect is

Kethu transiting house: 9

---

Kethu aspects house 3. Result of this aspect is

Kethu in malefic position. Kethu transiting Vedha position to good position 6.

2019 ஆண்டு இராசி பலன்

மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்
மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்

ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்
ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்

மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்

கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்
கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்

சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்
சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்

கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்
கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்

துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்
துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்

விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்
விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்

தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்
தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்

மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்
மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்

கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்
கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்

மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்

எம்மை தொடர

சமூக ஊடகங்களில் எம்மை பின் தொடருங்கள்.

ஃபேஸ்புக் விருப்பம்


டிவிட்டெர் விருப்பம்
Share on Twitter

யூடியூப் விருப்பம்


லிங்க்டு-இன் விருப்பம்
Share on LinkedIn

இன்றைய நாள் பலன்
தமிழ் ஜாதகங்களில் பயன்படும் சொற்களுக்கு விளக்கம்


மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குரு சந்திர யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

யோகம் என்றால் என்ன? யோகம் பொருள் மற்றும் யோகம் வகைகள்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

திதி என்றால் என்ன, அதில் பயன்படுத்தப்படும் வடமொழி சொற்களுக்கான பொருள் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Tuesday April 30, 2019

நல்ல நேரம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Monday April 29, 2019

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Saturday April 13, 2019

லக்னம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Friday April 12, 2019